Rådgivning og uddannelse

Siden 2014, hvor Dansk Crowdfunding Forening blev stiftet, har vi holdt foredrag og uddannelsesforløb i hele Danmark.

Det er en af vores vigtigste arbejdesområder – at udbrede kendskabet til crowdfunding i hele Danmark. Vores kompentence til dette er opbygget igennem vores arbejde med at få gennemført regulering af crowdfunding i Danmark og EU. Vi har været høringspart, og givet input, til den enhver tid siddende regering i Danmark, og kommission i EU. Vi har startet og drevet crowdfunding platforme, og lukket nogle igen. Vi har været rådgivere på store som mindre store crowdfunding projekter. Vigtigst af alt: Vi har selv planlagt og gennemført vores egne crowdfunding projekter. Med succes, og med mindre succes.

Det giver os, som de eneste i Danmark, den fornødne ballast til at kunne holde udbytterige foredrag og uddannelsesforløb. Samt rådgive om alle 4 typer crowdfunding.

Tilsammen i bestyrelsen har vi siden 2014 afholdt mere end 400 foredrag om crowdfunding – rundt om i det ganske land.

Kursusforløb (ex.)

Iværksætter Danmark – crowdfunding forløb Iværksætter Danmark

Foredrag

Se vores event kalender Event kalender

Rådgivning

Michael Eis, formand michaeleis.com
Søren Stenderup, bestyrelsesmedlem digitalaml.com