Blog

Published On: 5. februar 20190 Comments

Pr. den 01.02.2019 er der kommet en række nye regler på indsamlingsområdet, som lige skal have en kommentar med på vejen herfra.
Først lidt afklaring omkring forskellen på en offentlig indsamling og crowdfunding.
En offentlig indsamling er en indsamling i det offentlige rum, som i følge Indsamlingsloven skal anmeldes til Indsamlingsnævnet FØR indsamlingen starter. Folk donerer penge til indsamling, uden at få noget retur.
I crowdfunding universet er donations crowdfunding en offentlig indsamling, og derfor underlagt de samme regler som en ‘almindelig’ offentlig indsamling. Nogen mener, at reward baseret også er en offentlig indsamling. Det er forkert. Reward baseret crowdfunding er reguleret af Købeloven, hvilket blev fastslået i Rapport om Crowdfunding i Danmark fra Erhvervsstyrelsen i maj 2015. Man køber en eller flere rewards (produkt) på forhånd, for at hjælpe med likviditet til projektindehaverens projekt – og får produktet man har købt retur når dette er klar til levering.
I Dansk Crowdfunding Forening har vi igennem en del år haft Indsamlingsloven på vores politiske spiseseddel, altså de opgaver vi sætter extra fokus på i vores arbejde. Fordi vi mener der har, og er, brug for en fornyelse af indsamlingsområdet – til det bedre for dem der måtte ønske at lave en offentlig indsamling. Men også fordi nogen igennem de sidste år har haft interesse i at slå al crowdfunding over en kam – og mene at det er offentlig indsamlinger, det hele. Så den modsatte holdning og stemme har manglet, den har vi så påtaget os.
Vi har igennem alle årene lagt op til dialog med alle partnere i dette space. Civilstyrelsen, Justitsministeriet, Indsamlingsnævnet etc.. Uden held.
Alle har brug for at holde ‘tungen lige i munden’ og indse at vi befinder os i 2019 og ikke 1919. Møde forslag er blevet afvist, email og breve er sendt og dårligt nok blevet besvaret med noget brugbart. Man kan selvfølgelig kun gisne om hvorfor f.eks. Indsamlingsnævnet ikke ønsker dialog og fornyelse – til alle bedste. Alle de forslag vi stiller er forslag der gør det at lave og drive en offentlig indsamling lettere, og nemmere.
Herunder kan du se hvilke forslag vi har sendt til Indsamlingsnævnet, dog uden at have modtaget svar eller at få et dialogkaffe møde i kalenderen.
I Dansk Crowdfunding Forening har vi disse forslag til Indsamlingsnævnet og de ordfører på Christiansborg der har dette som deres område:

  • ansøgningsgebyret (idag 1000 DKK) gøres til en promille del af det indsamlede beløb, evt med et min. administrationsgebyr på 200 kr.
  • ansøgningsgebyret og administrationsgebyret betales efter indsamlingens resultat kendes
  • lad ansøgningsprocessen foregår digitalt med NEMid / E-boks
  • grænsen for revisorpåtegnet afrapportering hæves til 100.000, da omkostningen til revisoren for påtegningen er markant – og vil udgøre en al for stor omkostning når det ønskes at samle mindre beløb ind.
  • indsamlingsplatforme kan verificeres af Indsamlingsnævnet, og dermed virke som nævnets fremstrakte hånd. Gennemgang og tilladelse kunne derefter gives af platformen, og dermed er der mindre administration i Indsamlingsnævnet. Administrationsgebyret tilfalder den der udfører arbejdet.
  • sikre at alle aktører (indsamlings platforme) registreres hos Indsamlingsnævnet – og får ‘licens’ til at drive indsamlingsplatform. (for at undgå platforme der ikke overholder reglerne – og dermed faciliterer ulovlige indsamlinger som f.eks. på facebook)
  • udenlandske indsamlingsplatforme skal overholde dansk lovgivning, når der er tale om en dansk indsamling
  • “hvidvaskcheck” af indsamler, således at indsamlinger ikke anvendes til hvidvask og terrorfinansiering. I FATF rapporten om status på implementering af hvidvaskloven i Danmark er dette specifikt nævnt som risikoområde, men det har Indsamlingsnævnets jurister heller ikke reageret på.

I Dansk Crowdfunding Forening ønsker vi klarhed, og at alle følger reglerne når der laves offentlige indsamlinger – og iøvrigt også når der crowdfundes.
Lige meget har det hjulpet – og nu der så kommet nye regler på indsamlingsområdet. Uden at skulle trætte dig med dem alle, vil jeg slå ned på en af disse nye regler:
“Indehaveren af en indsamlingsplatform vil fra den 1. februar 2019 skulle sikre, at en indsamling har fornøden tilladelse hos Indsamlingsnævnet efter § 3 i indsamlingsloven eller er på Indsamlingsnævnets liste over organisationer, som kan foretage indsamling uden tilladelse fra Indsamlingsnævnet efter § 4 i indsamlingsloven, forinden indsamlingen oprettes på indsamlingsplatformen”
Altså det er nu indsamlingsplatformens pligt at alle indsamlinger har tilladelse fra Indsamlingsnævnet. En væsentlig byrde, der kun er med til at gøre det hele lidt mere tungt og administrativt. Til hvis fordel ?
Af denne grund har Facebook lukket ned for deres donationsmodul i Danmark, da de ikke mener sig i stand til at overholde denne nye regel. Det siges, at der forhandles med Facebook og at de er ‘på vej tilbage’ til at åbne op for muligheden. Jeg håber jeg tager fejl, men det kommer aldrig til at ske. Det gider de simpelthen ikke fedte med.
Som du vil kunne se af vores forslag har vi også et forslag til hvordan det kan løses på en bedre måde.
Vi er på banen omkring dette nu, har været det de sidste 4 år, og vi fortsætter med at være det. Reglerne skal forenkles, ikke gøres mere besværlig. Der er behov for nemme, men lovlige, muligheder når folk ønsker at hjælpe hinanden. Et ønske om at hjælpe opstår oftes pludseligt, og kan ikke vente 6-12 uger på svar fra Indsamlingsnævnet.
Så lad fornuften herske….lyt til os. Vi arbejder med crowden hver dag.
Link til min personlige artiklen om emnet.

Leave A Comment

Kategorier