Blog

Published On: 18. november 20150 Comments

Vi har endnu til gode at opleve den første equity crowdfunding (eller aktiebaserede crowdfunding) af et dansk selskab over en dansk crowdfunding platform. Nogle forsøger sig med egne udbud og ikke alle er opmærksomme på det mineflet af regler man kaster sig ud i, hvis man udbyder værdipapirer til offentligheden. Sanktionerne er hårde, hvis man fumler og overtræder reglerne.
 
Hvad er equity crowdfunding?
 
Equity crowdfunding er en finansieringsform, hvor et selskab finansierer sig gennem et udbud af værdipapirer. I modsætning til reward crowdfunding, hvor investor kan modtage en ’perk’ – som kan være alt fra kærlighed til en souvenir eller måske førsteudgaven af det produkt, der medfinansieres, eller til lånebaseret crowdfunding, hvor investor sammen med de øvrige i crowd’en yder et lån, som skal tilbagebetales med rente, modtager investor i equity crowdfunding en ejerandel i et selskab.
 
Hvilke selskabsformer kan crowdfundes ?
 
Mange iværksættere stifter et iværksætterselskab eller et anpartsselskab på grund af de lave kapitalkrav på henholdsvis 1 kr. og 50.000 kr. Men man kan ikke udbyde anparter i et ApS eller et IVS til offentligheden, og man kan derfor ikke offentligt crowdfunde et ApS eller et IVS. Hvis du vil lave en egentlig crowdfunded finansieringsrunde skal du gøre det gennem et aktieselskab. Du kan dermed være nødt til at omdanne dit IVS eller ApS til et aktieselskab.
 
Se nærmere Dansk Crowdfunding Forenings ’10 hurtige Q & A’s om udbud af værdipapirer i forbindelse med crowdfunding’.
 
Dansk Crowdfunding Forening ønsker at støtte og fremme anvendelsen af aktiebaseret crowdfunding for at sikre, at der er tilstrækkelig tilgængelig funding for bl.a. vækstvirksomheder.
 
Kan man crowdfunde et investeringsselskab ?
 
Der er forskel på at crowdfunde et operationelt selskab, dvs. et selskab hvorigennem der drives erhvervsmæssig aktivitet, og et investeringsselskab, der har som sit primære formål at investere i andre selskaber og skabe afkast til sine investorer. Sådanne investeringsselskaber anses som en alternativ investeringsfond (også kaldet en AIF). En AIF skal enten have en forvalter, som skal være godkendt af eller registreret hos Finanstilsynet, eller være anmeldt  som en selvforvaltende AIF.
 
Man kan ikke offentligt udbyde aktier i et investeringsselskab, som anses for en AIF, uden godkendelse eller registrering hos Finanstilsynet i henhold til FAIF lovgivningen.
 
Udbud af værdipapirer bør altid ske under kyndig rådgivning fra din professionelle rådgiver – ikke din skolekammerat eller din ven ’der ved noget om jura’.
 
Dansk Crowdfunding Forening arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til og øge anvendelsen af crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk). Dansk Crowdfunding Forening opfordrer alle aktører i branchen til at overholde gældende love og regler, herunder for ikke at skade branchens renomme og troværdighed.

Leave A Comment

Kategorier