Blog

Published On: 5. november 20150 Comments
[vc_row][vc_column][vc_column_text]Dette notat er udarbejdet af Dansk Crowdfunding Forenings Etik- og Reguleringsudvalg.
Indenfor den seneste måned har pressen skrevet om crowdfundingprojekter, som er blevet standset. Det drejer sig dels om den svenske P2P platform Trustbuddy og dels Lasershaverprojektet ”Skarp” på Kickstarter:
 

Trustbuddy

Der er tale om en P2P låneplatform. Virksomheden er dermed underlagt regulering af de finansielle myndigheder. I Danmark vurderede Finanstilsynet tilbage i 2014 at Trustbuddy´s virksomhed krævede en banklicens – og da virksomheden ikke har det, måtte den ophøre i Danmark. Imidlertid har den kunnet fortsætte i Sverige. I September måned blev der udnævnt en ny ledelse. På baggrund af interne undersøgelser har den nye ledelse fundet tegn på uregelmæssigheder, og derfor har Trustbuddy´s bestyrelse anmeldt forholdene til politiet.
Problemerne er med al sandsynlighed ikke relateret til P2P lånekonceptet som sådan, men derimod en ledelse der har handlet udenfor dens bemyndigelse. Det har vi også set i Danmark på banksiden. Pt. har Finansiel Stabilitet anlagt sag mod 7 danske bankers bestyrelser og direktion. Fredag den 9. oktober faldt der dom i den første sag – Capinordic, hvor ledelse og bestyrelse blev kendt skyldig i nogle af bankens tab.
 

”Skarp” lasershaver på Kickstarter

Der er her tale om ”reward crowdfunding”. Backerne forudbetaler for produktet og projektindehaver har dermed arbejdskapital til at færdiggøre prototypen til masseproduktion – og til at producere det antal der skal leveres til backerne. Projektet har på kort tid rejst havd der svarer til 26 millioner kroner – men er så blevet stoppet på Kickstarter. Baggrunden er en uhørt stor aktivitet på de sociale medier, hvor der er rejst tvivl om projektets prototype – og dermed om produktet overhovedet fungere og kan produceres. Dette er et eksempel på en af risiciene ved reward crowdfunding – nemlig at produktet aldrig bliver produceret/leveret. Men det er samtidig et eksempel på ”the wisdom of the crowd”. Kun på grund af engagerede brugere på de sociale medier blev projektet stoppet. Og netop ”the wisdom of the crowd” er den væsentlige årsag til at der kun er ganske få eksempler på svindel indenfor reward crowdfunding.
 

Trustbuddy Q&A:

[/vc_column_text][prkwp_spacer size=”10″][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Er P2P lending ikke alt for risikabelt at placere penge i for almindelige mennesker?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]P2P landing platforme skal i Danmark have godkendelse fra Finanstilsynet som betalingsinstitut. Dvs. at Finanstilsynet har gennemset virksomhedens forretningsplan og procedurer og har vurderet ledelsen ud fra ”fit and proper” principperne. Følger virksomheden ikke sin forretningsplan og/eller procedurer skrider Finanstilsynet ind med påtale, bøde eller i værste fald lukning. Dette kontrolprincip fælder i øvrigt alle finansielle virksomheder underlagt Finanstilsynet – også bankerne.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Er pengene ikke mere sikre i banken?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]I banken er privates indskud op til 100.000 euro dækket af en statslig indskydergaranti. Beløb herover er tabt hvis banken går fallit. Ved P2P lending er der ikke indskydergaranti – til gengæld får man en væsentlig højere rente end i banekn og det skal afspejle den risiko man tager.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Er det ikke alt for tilfældigt hvem man yder lån til på en P2P platform?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Som långiver kan man se hvem man låner ud til – og selv vurdere virksomheden. I tillæg har P2P platformen lavet en kreditvurdering baseret på låntagers regnskaber og anerkendte kreditvurderingskriterier.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Trustbuddy er blevet lukket i Sverige – kan det ikke ske for en dansk platform?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Finanstilsynet lukkede allerede i 2014 Trustbuddy´s virksomhed i Danmark. Man må derfor kunne konkludere at det er et område det danske Finanstilsyn har indsigt i og hvor man tager de nødvendige skridt såfremt platformene ikke følger reglerne.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][vc_column_text]

Skarp Lasershaver Q&A

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Risikerer man ikke at blive snydt på de forskellige udenlandske eller danske platforme?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Med ganske få undtagelser er projektindehaverne ærlige og flittige personer, der brænder for en idé – og hvor reward crowdfunding er en rigtig god måde at skabe et forhåndssalg, der så tilvejebringer den arbejdskapital der er brug for til færdiggørelse. Når tingene ikke lykkes – eller bliver forsinket – skyldes det uforudsete udfordringer – eller amnglende kompetencer. Men kun yderst sjældent et ønske om at snyde.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Er crowdfunding så ikke bare en nem måde at skaffe penge på?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Crowdfundning er hårdt arbejde – og processen starter måneder inden man går live på en platform. Alene af den grund er det stort set kun ildsjæle der går i gang med crowdfunding – og som lykkes.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/4″][vc_column_text]Hvordan kan man være sikker på at projekterne lykkes?[/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”3/4″][vc_column_text]Man kan naturligvis aldrig udstede garantier. Men der er sikkert at projektindehaverne vil gøre alt hvad der står i deres magt. Og bygger deres ide´ eller prototype på et luftkastel, så vil der helt sikkert være en eller flere på de sociale medier, som vil stille kritiske spørgsmål – som skal besvares. Det er der vi kalder ”the wisdom of the crowd”.[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

Leave A Comment

Kategorier