Blog

Published On: 5. november 20150 Comments
[vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]Dette notat er udarbejdet af Dansk Crowdfunding Forenings Etik- og Reguleringsudvalg.
Lånebaseret crowdfunding er en finansieringsform for såkaldte SMV’er, som gennem en låneplatform låner penge fra en større gruppe investorer (crowd’en). Investorerne/långiverne skal anse lånet som en investering og ikke som et indlån i en bank. Det er en meget vigtig pointe.
 

Hvad er lånebaseret crowdfunding?

Lånebaseret crowdfunding (også kaldet ’crowdlending’ eller ’peer-to-peer lending’) er som finansieringsform på stærk fremmarch i Europa som et reelt og seriøst alternativ til bank-finansiering for de såkaldte SMV’er (små og mellemstore virksomheder). Dansk Crowdfunding Forening ønsker at støtte og fremme den udvikling for at sikre, at der er tilstrækkelig tilgængelig funding for bl.a. vækstvirksomheder.
Fra investor/långivers side er det væsentligt at pointere, at crowdlending er en måde at investere sine penge på. Hvis du investerer gennem en crowdlending platform, yder du sammen med en række andre investorer et lån til en virksomhed. Som med alle lån er der en risiko for, at låntager ikke kan tilbagebetale lånet, ligesom en eventuel sikkerhedsstillelse kan vise sig at være værdiløs. Du risikerer med andre ord at miste hele det investerede beløb. Som med alle investeringer er det derfor vigtigt, at investor/långiver afstemmer størrelsen og spredningen af sine investeringer med sine midler og kan tåle at miste det investerede beløb. 
Crowdlending er ikke, bør aldrig sidestilles og sammenlignes med eller markedsføres som et indlån svarende til at man placerer sine kontante midler på en indlånskonto i et pengeinstitut.
Pengeinstitutter er omfattet af et omfattende tilsyn samt solvens og kapitalkravsregler, der blandt andet tilstræber at sikre, at de ikke går konkurs. Derudover er bankindeståender omfattet af Indskydergarantiordningen, som dækker indskud op til ca. 745.000 kr.  Sætter du dine penge på en konto i banken, er du derfor – helt eller delvist – beskyttet, hvis banken går konkurs.

Regulering af crowdfunding platforme i Danmark

I Danmark skal crowdfunding plaforme have tilladelse til at formidle lån i henhold til betalingstjenesteloven og er derudover blandt andet omfattet af hvidvaskloven.
I Danmark har  en række låneplatforme tilladelse til at formidle lån. Kviklån er lån, der kan udstedes samme dag af banken. Hvis du har brug for nogen form for låneassistance – billån, lån penge, samlelån – besøg Ekspertens hjemmeside.
DCF opfordrer alle sine medlemmer og branchen i det hele taget til at markedsføre crowdlending, så der er ikke opstår tvivl blandt investorer eller andre om, at der – for långiverne – er tale om en investeringsform og ikke et indlån.
Dansk Crowdfunding Forening arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til og øge anvendelsen af crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk). Dansk Crowdfunding Forening opfordrer alle aktører i branchen til at overholde gældende love og regler, herunder for ikke at skade branchens renomme og troværdighed.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

Crowdlending er ikke, bør aldrig sidestilles og sammenlignes med eller markedsføres som et indlån svarende til at man placerer sine kontante midler på en indlånskonto i et pengeinstitut.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Leave A Comment

Kategorier