Blog

Published On: 9. november 20140 Comments

Crowdfunding havde først sit akademiske gennembrud i 2011, som en naturlig følge af debatterne om USA’s crowdfunding-lov, Jobs Act Title III. Sideløbende havde CF-industrien nået et kritisk succesniveau. Det spørgsmål der indtil videre har optaget videnskaben mest er determinanterne for CF-succes. Typiske eksempler kan være studier om effekten af iværksætteres signalement overfor investorer og hvordan det påvirker iværksætterens CF-chancer. Der er lavet studier af non-profit projekter (Lambert og Schwienbacher, 2010),  social entrepreneurship (Lehner, O., 2012) og betydningen af sociale faktorer på crowdens adfærd og bidragsmønstrer (Burtch et al., 2011) samt deadline- og tilskuereffekter i løbet af funding-cyklussen (Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L., 2013). Funding fra personligt netværk, familie og venner har afgørende betydning for rundens indledende indskud. Herefter stiger funding tilbøjeligheden med den akkumulerede kapital og kan føre til gruppe-adfærd. Accelerationen er særligt stærk hen mod rundens ende (Tucker, C., & J. Zhang, 2011), men kan omvendt modarbejdes af såkaldte tilskuer-effekter, hvor den enkelte først handler, når de andre gør (Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. , 2013). Signalement om exit-strategi har også effekt (Ahlers et al., 2012), s. 20).
 
Funding er meget skævt fordelt. Det er de færreste projekter (10%), der får de største beløb (63%) (Agrawal et al., 2013). Mere end 50% af projekterne er overoptimistiske og når ikke sine leverings-målsætninger (Mollick, E., 2013, s. 12). Forskere har også undersøgt afstands- og regionale effekter som hjemme-bias (Lin, M. & Viswanathan, S., 2013) samt investor-iværksætter co-location ligesom det er tilfældet i Silicon Vally. Studier peger på, at crowdfunding ikke er geografisk hæmmet (Agrawal et al., 2011) og at online platforme eliminerer afstands-relaterede økonomiske friktioner mellem iværksætter og investor – dog ikke social-relaterede friktioner (Agrawal et al., 2011, s. 17). Valg af CF-instrumenter har også fanget opmærksomhed, hvor der kan argumenteres for, at store kapitalbehov bedst dækkes med profit-sharing-instrumenter (Belleflamme et al., 2011). Et omfattende bidrag til spørgsmålet om, hvad der skaber CF-succes er værket The Dynamics of Crowdfunding: An exploratory study af Mollick (2012), der undersøger 48.500 CF-runders kriterier for succes eller fiasko og konkluderer bl.a. at personligt netværk og underliggende projektkvalitet er blandt succes-driverne.
 
Der kan nævnes 4 væsentlige fællesnævnere for de eksisterende CF-studier:

 • For det første er de først blevet publiceret indenfor de seneste 2-3 år.
 • For det andet har iværksætternes succesfaktorer i CF-markedet fået størst opmærksomhed.
 • For det tredje syntes selve equity-forgreningen overset. Emnet har mødt delvist opmærksomhed i studier om lovgivningsspecifikke udfordringer med equity crowdfunding (Burkett, E., 2011; Heminway, J. M., & Hoffman, S. R., 2010; Dorff, M. B., 2013) – herunder offentliggørelse af priser (Palmiter, Alan R., 2012), s. 427). Også kapitalmarkedsteorien bliver inddraget under temaer som markedsdesign (Agrawal et al., 2013), samt moral hazard og asymmetri (Schwienbacher, A. & Larralde, B., 2010, s. 10).
 • Endeligt er en fællesnævner for den eksisterende CF-litteratur, at der endnu ikke er udviklet et konsistent begrebsapparat.

 
 Referencer

 • Lambert, T. and Schwienbacher A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding, Available: http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-ofcrowdfunding-/2458
 • Lehner, O. (2012, July). A Literature Review and Research Agenda for Crowdfunding of Social Ventures. In Research Colloquium on Social Entrepreneurship, 16th–19th July, University of Oxford, Skoll Center of SAID Business School UK.
 • Burtch, G., Ghose, A., & Wattal, S. (2013). An Empirical Examination of the Antecedents and Consequences of Contribution Patterns in Crowd-Funded Markets. Information Systems Research.
 • Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2013). Crowdfunding Creative Ideas: the Dynamics of Projects Backers in Kickstarter. SSRN Working Paper, http://papers. ssrn.com/sol3/papers. cfm.
 • Tucker, C., and J. Zhang (2011) “How does Popularity Information Affect Choices? A Field Experiment,” Management Science, 57(5), 828–842.
 • Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2013). Crowdfunding Creative Ideas: the Dynamics of Projects Backers in Kickstarter. SSRN Working Paper, http://papers. ssrn.com/sol3/papers. cfm.
 • Ahlers, G., Cumming, D., Günther, C., & Schweizer, D. (2012). Signaling in Equity Crowdfunding. Available at SSRN 2161587.
 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some Simple Economics of Crowdfunding (No. w19133). National Bureau of Economic Research.
 • Mollick, E. (2013): “The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure, SSRN Working Paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2088298.
 • Lin, M. and Viswanathan, S. (2013) Home Bias in Online Investments: An Empirical Study of an Online Crowd Funding Market . Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2219546 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2219546
 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2011). The geography of crowdfunding (No. w16820). National Bureau of Economic Research.
 • Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2011, June). Crowdfunding: Tapping the right crowd. In International Conference of the French Finance Association (AFFI) (pp. 11-13)
 • Burkett, E. (2011). Crowdfunding Exemption-Online Investment Crowdfunding and US Secrutiies Regulation, A. Transactions: Tenn. J. Bus. L., 13, 63.
 • Heminway, J. M., & Hoffman, S. R. (2010). Proceed at Your Peril: Crowdfunding and the Securities Act of 1933. Tenn. L. Rev., 78, 879.
 • Dorff, M. B. (2013). The Siren Call of Equity Crowdfunding, ExpressO
 • Palmiter, Alan R. (2012) Pricing Disclosure: Crowdfunding’s Curious Conundrum. 7 Ohio State Entrep. Bus. L. J. 374-427 (2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2241833
 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some Simple Economics of Crowdfunding (No. w19133). National Bureau of Economic Research.
 • Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). Crowdfunding: An Industrial Organization, Working Paper.

Leave A Comment

Kategorier