Blog

Published On: 9. november 20140 Comments

Det konventionelle billede af finansieringscyklussen er præget af en koordinering af uformelle investorer som familie, venner og business angels i de tidligste stadier samt formelle investorer som venturekapitalister i de senere stadier (Ullah & Taylor, 2007; Mac an Bhaird, C. 2010. s. 26). Hvis en venturekapitalist indgår i ejerkredsen vil de typisk dele den samlede investeringssum op i finansieringsrunder, der dækker finansieringsbehovet over en række strategiske stadier hhv. produktudviklings-, markedsførings- og vækststadiet. Crowdinvestoren indgår som en ny indskydertype i finansieringscyklussen. Dette er illustreret i figuren oven for, der er sammensat på baggrund af en lang række fortolkninger af livscyklussen i VC-litteraturen.
Vandret akse i figuren beskriver stadierne i projektets livscyklus fra idé-undfangelsen i tidspunkt T-10 til en antaget exit 10 år senere i tidspunkt T, hvor virksomheden evt. bliver børsnoteret og investorerne kan realisere deres afkast. Hverken den klassiske VC-litteratur (Plummer, 1987;  Sahlman, 2009), nyere studier (Mörch & Wasserman, 2002; Damodaran, 2010) eller praksis (Vækstfonden, 2012; Ernst & Young, 2012; EVCA 2007) giver entydige definitioner, der klarlægger forskellen mellem finansieringscyklussens forskellige stadier. Problemet ved denne uklarhed er, at det kan skabe anledning til forvirring og samtidig besværliggør sammenligningen af resultater mellem forskellige undersøgelser af stadier. Men da der er generelt konsensus om hvilke milepæle, iværksætteren forsøger at opnå indenfor de tidlige stadier, giver det mening at lade stadieinddelingen i figuren følge disse.
Pre-seed. Under pre-seed finansieres ideens opståen, vurdering og gennemførlighed for at opnå milepælen proof-of-innovation.
Seed stage. Seed stage er det stadie, hvor kapital indskydes for at understøtte forskning, evaluering og udvikling af idéen og indledende forretningskoncepter. Dette er for at opnå proof-of-koncept og stadiet er ofte domineret af business angels. Start-up er det stadie, hvor kapital indskydes for at understøtte virksomhederne i produktudvikling og indledende markedsføring. Virksomhederne kan være i startprocessen eller have været etableret i kort tid, men endnu ikke have solgt deres produkter kommercielt. Målet er at opnå proof-of-business og her møder opstartsvirksomheden øget tilslutning blandt VC’ere.
Early growth. Ved early growth indskydes kapital for at understøtte vækst og ekspansion for en virksomhed, der går i break-even eller går mod positive resultater. Kapital kan benyttes til at øge produktionskapaciteten, markeds- eller produktudvikling og/eller til at understøtte en forøgelse af egenkapitalen. Her forberedes virksomheden til vækst og proof-of-scale.
Later growth. Later growth er, når virksomheden evt. er moden til opkøb af en strategisk partner eller en børsnotering.
 
Figurens lodrette akse beskriver følgende 3 karakteristika ved finansieringscyklussen:

 • Analysemetoder: viser vægtning af investorers investeringsgrundlag på en skala mellem 1 og 5, der ændrer sig fra strategiske analyser til kapitalværdibaserede modeller i takt med selskabets vækst/udvikling (Mörch, E., & Wassermann, N., 2005)
 • Finansieringskilder: viser koordineringen og størrelsen af investeringer fra iværksætteren selv, familie og venner, crowdinvestoren, business angels, venture kapital fonde og private equity branchen. Crowdinvestoren (markeret med grønt) skønnes at investere 0,4-1,3 mio. kr. primært indenfor stadierne start-up (40%) og early-growth (30%) målt på antal fuldtegninger (Søgaard, Frederik, 2013) . Måles på investeringsstørrelse er crowdinvestoren mindst lige så eksponeret i later growth som de forrige to stadier (Søgaard, Frederik, 2013). Friends, family & fools og business angels tager begge skikkelse af crowd investoren, hvorfor crowdinvestoren lapper over de to øvrige i figuren.
 • Økonomi: viser udviklingen i profit- og cashflow, der starter i minus (kendt som “Valley of Death”) grundet initialomkostninger og ingen eller minimal omsætning efterfulgt af break-even og evt. positive cash flow i løbet af de senere faser, såfremt overskuddet vokser hurtigere end re-investeringerne. Figuren inkluderer også investorers typiske afkastkrav i de tidlige stadier af en virksomheds livscyklus.

 
Referencer: 

 • Ullah, F., Akbar, S. and Taylor, P. J. (2007) Spin-offs, Stages of Growth and Funding Issues: Some UK Evidence, International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, Vol. 7, No. 6, pp. 524-540.
 • Mac an Bhaird, C. (2010). SME Financing: A Life Cycle Approach. In Resourcing Small and Medium Sized Enterprises (pp. 23-43). Physica-Verlag HD.
 • Plummer, James L., (1987) QED report on venture capital financial analysis, QED Research, Inc., Palo Alto, CA,
 • Sahlman, A. (2009): A Method For Valuing High-Risk, Long-Term Investments: The “Venture Capital Method, Harvard Business School
 • Mörch, E., & Wassermann, N. (2005). Investering i og værdiansættelse af nyopstartede virksomheder: En empirisk undersøgelse. Ledelse & Erhvervsøkonomi, 66(2), 85-102.
 • Det danske marked for venture kapital, 2012, Vækstfonden
 • Ernst & Young (2012): Evaluering af Vækstfonden
 • Guide to Private Equity and Venture Capital for Entrepreneurs, 2007, EVCA
 • Søgaard, Frederik (2013). Master thesis: Equity crowdfunding – hvordan kan danske privatinvestorer få succes som crowdinvestorer?
 • Stiernblad M, Skoglund E, Bengtsson O. (2013) The future of equity Crowdfunding–Is “The crowd” capable of good investment?

 

Leave A Comment

Kategorier