Blog

Published On: 4. november 20140 Comments

Indsamlinger, der foregår via en crowdfunding-platform, en hjemmeside eller de sociale medier, skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, før de sættes i gang.
Før en offentlig indsamling, herunder donationsbaseret crowdfunding og visse tilfælde af rewardbaseret crowdfunding sættes i gang, er der en række regler i indsamlingsloven, man skal være opmærksom på:

 • Man må ikke som privatperson lave en offentlig indsamling. Der skal i stedet etableres en komité bestående af mindst tre myndige personer
 • Der skal oprettes en bankkonto til formålet. Der kan kun rådes over kontoen vedun-derskrift af mindst to personer
 • Der skal udfyldes en anmeldelsesblanket med oplysninger om:
  • Navne og CPR-numre på medlemmerne af komitéen eller navn og CVR-nummer, hvis indsamler er en juridisk person
  • Hvor og hvornår indsamlingen skal ske
  • Formålet med indsamlingen
  • Hvem der har råderet over bankkontoen.
 • Indsamlingen skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, inden indsamlingen går i gang. Det koster 1.000 kr. i gebyr
 • Der skal aflægges og indsendes et regnskab til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter indsamlingens afslutning. Hvis der indsamles mere end 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis man planlægger at lave en rewardbaseret crowdfunding og ’rewarden’ alene er en symbolsk gestus, for eksempel en tak på en hjemmeside, skal sådanne indsamlinger også anmeldes til Indsamlingsnævnet.
Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger sker i overensstemmelse med loven, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler bliver anvendt som angivet i anmeldelsen.
 
Hvornår gælder indsamlingsloven?
Indsamlingsloven gælder som udgangspunkt for alle offentlige indsamlinger, herunder donationsbaseret crowdfunding og visse former for rewardbaseret crowdfunding, hvor rewarden ikke er en vare eller ydelse, men en symbolsk gestus.
Virksomheder og organisationer, der har et donationsmodul på deres hjemmeside med bankoplysninger og kontonummer, der angiver, hvortil et bidrag kan indbetales, er også omfattet af indsamlingsloven og skal anmelde deres løbende indsamlinger.
Indsamlingsloven gælder ikke ved blandt andet private indsamlinger, hvor opfordring til støtte kun rettes mod indsamlernes venner og bekendte. Det vil bero på en konkret vurdering, om en indsamling, der foregår over Facebook, er privat. I praksis vil de fleste tilfælde af annoncering over Facebook ikke kunne anses for at være en privat indsamling.

Leave A Comment

Kategorier