Vedtægter

Dansk Crowdfunding Forenings vedtægter. Godkendt på Dansk Crowdfunding Forenings generalforsamling den 1. juni 2015.

Dansk Crowdfunding Forenings vedtægter. Godkendt på Dansk Crowdfunding Forenings stiftende generalforsamling den 28. maj 2014.