Udvalg

Dansk Crowdfunding Forenings bestyrelsesmedlemmer involverer sig aktivt i foreningen gennem udvalgsarbejde.

Uddannelsesudvalget

Bestyrelsen har nedsat et uddannelsesudvalg, som er ansvarlige for foreningens undervisningsaktiviteter – herunder launch-program, medlemsmøder og certificering af crowdfunding-rådgivere.

Læs mere om launch-programmet her

Økonomiudvalget

Bestyrelsen har nedsat et økonomiudvalg, som har til opgave at sikre foreningens økonomi og indtægtsgrundlag.

 

Læs foreningens årsrapport her

Etik- og reguleringsudvalget

Bestyrelsen har nedsat et etik- og reguleringsudvalg, som har til formål at sikre, at medlemmerne handler i overensstemmelser med foreningens etiske retningslinjer. Ydermere arbejder udvalget for, at branchens aktører overholder gældende lovgivning. Det gør vi gennem rådgivning og tæt dialog med aktører og relevante myndigheder. 

Læs foreningens etiske retningslinjer her

Læs udvalgets seneste publikationer her

 

Regina Andersen

Kontakt
Regina M. Andersen
Bestyrelsesmedlem og advokat

rma.counsel@outlook.dk
+45 2284 8829

Politisk udvalg

Bestyrelsen har nedsat et politisk udvalg, der har til formål at fremme foreningens politiske interesser gennem tæt dialog med medlemmer, politikere, myndigheder og presse.

 

 

Læs foreningens politiske mærkesager her

 

Sigud Schou Madsen

Kontakt
Sigurd Schou Madsen
Bestyrelsesmedlem / Dansk Erhverv

ssm@danskerhverv.dk
Mobil:+45 9137 3110
Direkte: +45 3374 6268