Crowdfunding rapport 2020

Markant fremgang på det danske crowdfunding marked i 2020.

2020 blev et travlt og godt år for dansk crowdfunding.

En markant stigning til ialt 370 mio kroner. Båret frem af, at vi nu (endelig) har fået gang i investerings crowdfunding (aktie crowdfunding / Equity crowdfunding), og ejendoms crowdfunding (real estate crowdfunding) vinder indpas.

Låne crowdfunding, erhvervslån, oplevede en lille tilbagegang i forretningsomfanget.

Det er stadigvæk brancher som Handel og Industri der står for mere end 50 % af alle lån i Danmark – og lidt over 60 % af alle lånene er under 500.000 kr.. 10 % er over 1 mill. kroner. Det største stigning findes i lån under 250.000 kr..

Langt de fleste lån ligger i rentespændet 0 – 9,99 % (+ rente) – og der er en tendens til at lånene får længere løbetid (4 år +).

Reward crowdfunding oplevede en stigning på mere end 10 mill. kroner, og det er stadigvæk i kategorierne Bøger, magsiner, udgivelser, film, video og musik der er mest aktivitet. Skarpt forfulgt at Spil og Produkt Design. Beløbmæssigt er Produkt Design den kategori (igen) har der er rejst fleste kroner.

Over 40 % af alle reward projekter rejser mindre end 25.000 kr., Cirka 50 % er over 50.000 kr. og en ganske lille del 250.000 kroner +.

Investerings crowdfunding er for første gang med i opgørelsen, og kommer ind med 60.000.000 kroner. Fordelt på 12 virksomheder. Alle (desværre) rejst på udenlandske platforme.

I år har vi valgt IKKE at medtage donations crowdfunding, da markedet er sløret – og der er ikke nogen DK platform at læne sig op af.

Ejendomscrowdfunding bidrager med 175.000.000 kroner i rapporter, under crowdlending, men altså udskilt i egen kategori.

Rapporten kan downloades her.

Spørgsmål kan rettes til Formand Michael Eis på +452396 0909 eller kontakt@danskcrowdfundingforening.dk

Crowdfundingpuljen

Idag er en stor dag, og en vigtig dag.

I mere end 10 år er vi nogle få personer der har arbejdet med crowdfunding i Danmark – og idag er det så officielt : Crowdfunding er kommet på finansloven !

Regeringen, og alle partierne i Folketinget, har vedtaget at etablerer Crowdfundingpuljen – med en bevilling på 10.000.000 kr..

Pengene kan søges af eksisterende crowdfunding platforme – donations- og reward baseret platforme – til markedsføringsaktiviteter for at udbrede kendeskabet til crowdfunding i det ganske land.

En kæmpe håndsrækning, og ikke mindst blåstempling af vores arbejde.

Ikke mindst når det sker i erkendelse af, at crowdfunding er en vigtig del af finansieringsløsningen for danske iværksættere og SMV’er (små-og mellemstore virksomheder).

Ikke kun fordi der kan skaffes kapital med crowdfunding, men også fordi det er et godt redskab – lokalt og nationalt – til at skabe aktiviteter, og dermed sammenhængskraft. Folket står sammen, og går sammen om at skaffe finansiering til de gode idéer og initiativer. Uanset om det er som hjælp til iværksættere, virksomheder, foreninger, kulturen eller bare det gode initiativ.

Vi har i mange år kaldt det Andelsbevægelsen 2.0, og den er regeringen og Folketinget med på – crowdfundingpuljen er derfor nu en realitet.

Som formand for Dansk Crowdfunding Forening vil jeg gerne sige tak for anderkendelsen, og ikke mindst bevillingen, og så trækker vi i arbejdstøjet – og begynder at skabe muligheder for de danske iværksættere, og virksomheder. Skabe endnu flere virksomheder, arbejdspladser og lokal aktivitet. Som vi har gjort de sidste 10 år. Nu bare med regeringens og Folketinget i ryggen.

København den 30.09.2020
Michael Eis
Formand

(Pressemeddelse fra Erhvervsministeren)

Regulering af crowdfunding i Danmark

Idag er Venstre’s erhvervsordfører Torsten Schack (@Torstenschack), i FinansWatch (kræver login), fremme med regeringens betragtninger omkring crowdfundingen’s vilkår i Danmark.
Et input vi hilser velkommen i debatten – en debat vi meget gerne deltager i.
Crowdfunding er reguleret i dansk lovgivning – og udførligt beskrevet i publikationen “Crowdfunding i Danmark”, udgivet af Erhvervs-og Vækstministeriet i Maj 2015.
Når det gælder de to former for crowdfunding, som anvendes til kapitalfremskaffelse – Peer-to-Peer lending, eller låne crowdfunding, og investeringscrowdfunding også kaldet aktie crowdfunding – så har vi faktisk nogle af Europa’s mest liberale regler i Danmark. Vi følger som udgangspunkt de EU-direktiver, som ligger til grund for lovgivningen – så vil man liberalisere så skal man turen omkring EU.
For en gangs skyld har Danmark ikke overimplementeret EU lovgivningen og vi har dermed det mest liberale crowdfundingmiljø i Europa.
Vedhæftet dette indlæg finder du et notat fra Dansk Crowdfunding Forening om de 4 typer af crowdfunding, og vores opfattelse af reguleringen af disse.
Kommentarer er velkommen, ligesom du altid er velkommen til at sende os en email – eller deltage i debatten på vores facebook side.
 
Michael Eis
Næstformand
Crowdfunding-i-Danmark-regulering-notat