Hvad siger du SKAT, skal jeg betale moms?

I sidste uge offentliggjorde Kommissionen resultatet af sine undersøgelser og analyser af, hvorvidt der skal betales moms af crowdfunding indtægter. 
Hos Dansk Crowdfunding Forening har vi lavet en lille forenklet hovedregel-guide om skat og moms i forbindelse med crowdfunding, men vi er ikke eksperter, så tjek lige med din professionelle rådgiver eller konsulter SKAT, hvis du er i tvivl, eller hvis du skal have rådgivning om alle undtagelserne, om du kan få fradrag eller hvilke midler du kan anvende til at crowdfunde et projekt.
 

  Ydelsens karakter for backeren Ydelsens karakter for modtager Modydelsen (hvad får backer igen) Skal backer betale skat Skal modtager betale skat Moms på modydelsen
(ifølge SKATS vejledning*)
 
Moms på modydelsen
 
EC’s vejledning**
Donations
crowdfunding
 

Gave

Gave Tak Nej Ja Nej

Nej

Reward
crowdfunding
 

Køb

Indtægt for salg Vare/produkt/
ydelse
Nej Ja Formentlig ja

Ja

Lånebaseret
crowdfunding
 

Udlån

Lån Rente Nej, bortset fra evt. rente-indtægter, som beskattes. Nej Nej

Nej

Aktie crowdfunding
 

Tegning af aktier i et selskab

Modtagelse af kapital-indskud Aktier Nej, bortset fra evt. udbytte og avance ved salg af aktierne, som beskattes Nej Nej

Nej

* http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087
** http://eurocrowd.org/2015/11/23/vat-and-crowdfunding-the-eu-rules/
 

’10 hurtige Q& A’s om donations crowdfunding/indsamlinger/charity support’

Q1: Jeg vil gerne lave en indsamling til fordel for en skole i udlandet. Hvad skal jeg være opmærksom på?
A1: Du skal være opmærksom på reglerne i Indsamlingsloven. En offentlig indsamling skal anmeldes til Indsamlingsnævnet, inden den startes, og i den forbindelse skal du betale et gebyr på 1.000 kr. Hvis du er en privatperson, skal du etablere en indsamlingskomite bestående af tre personer. Derudover skal du oprette en bankkonto, hvor de indsamlede midler skal indsættes. Når indsamlingen er slut, skal du udarbejde og indsende et regnskab til Indsamlingsnævnet.
Du bør også kende retningslinjerne for god indsamlingsskik.
Indsamlingsnævnet tjekker, at der indsamles til et lovligt formål og på lovlig vis. Formålet med at skulle udarbejde et regnskab er, at det kan kontrolleres, at de indsamlede midler er anvendt til formålet, og at indsamlingen er administreret forsvarligt.
 
Q2: Jeg vil gerne lave en indsamling til fordel for flygtninge i Danmark. Jeg overvejer at indsamle penge til at købe skolematerialer til flygtningebørn. Folk må også gerne donere et penalhus eller en skoletaske. Jeg overvejer også bare at droppe økonomiske bidrag og kun invitere folk til at sende deres brugte penalhus eller skoletaske. Hvilke regler skal jeg kende til ?
 
A2: Du skal som minimum kende reglerne i Indsamlingsloven, som både gælder offentlig indsamling af økonomiske bidrag og ting af en vis værdi. Brugte ting (af ringe værdi) der ellers blot var blevet kasseret, er dog ikke omfattet af Indsamlingsloven, så hvis du kun vælger at tage imod brugte skolematerialer og give dem videre, skal du ikke anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet.
 
Q3: Jeg planlægger en reward baseret crowdfunding kampagne, men vil helst ikke bruge penge på ’perks’. Hvis folk betaler over et vist beløb, kan de købe førsteudgaven af mit produkt, men alt under det beløb får ingen ting eller bare et eller andet symbolsk. Så er jeg vel ikke omfattet af indsamlingsloven?
 
A3: Jo, din kampagne skal så anmeldes til Indsamlingsnævnet, som vil gælde for de bidrag, som du modtager, hvor backerne ikke får noget produkt eller blot et symbolsk gestus.  Hvis du vil undgå reglerne i indsamlingsloven skal du derfor sørge for, at backerne får tilbud om et produkt, der har en værdi.
 
Q4: Jeg påtænker at lave en Facebook side og køre en indsamlingskampagne gennem Facebook. For at gøre det let, kan folk betale over PayPal eller Mobile Pay? Så kan det vel anses som en privat indsamling, som ikke er omfattet af Indsamlingsloven.
 
A4: Nej, ikke automatisk. Private indsamlinger er ganske vist ikke omfattet af reglerne i Indsamlingsloven, men for at en indsamling kan anses som en privat indsamling, må den kun rettes mod indsamlerens bekendte eller personer, som har særlig tilknytning til indsamlingsformålet. En indsamling over Facebook eller andre sociale medier anses som udgangspunkt for en offentlig indsamling, og dermed skal du anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet, før du starter. Du bør undersøge i din bank, om du må bruge Mobile Pay til din offentlige indsamling, og husk at de indsamlede midler skal indsættes på den særlige konto, som du har oprettet til indsamlingsformålet.
 
Q5: Jeg skal kun indsamle 1.000 kr., så er jeg vel ikke omfattet af loven og skal indbetale et gebyr på 1.000 kr.?
 
A5: Jo, det skal du faktisk. Der gælder ikke nogen nedre grænse for hvornår Indsamlingsloven gælder.
 
Q6: Jeg har tænkt mig at indsamle skolematerialer, som jeg vil sende til en skole i Kenya. Jeg forestiller mig, at stille mig op på gaden foran en skole med et skilt og opfordre folk til at donere brugte og nye skolematerialer. Jeg har også tænkt på at gå rundt i et par villakvarterer og stemme dørklokker. Må jeg det?
 
A6: Nej, det må du faktisk ikke. Det man kalder hus- og gadeindsamlinger må kun foretages af de store organisationer som Røde Kors, Red Barnet m.fl.
 
Q7: Jeg er erhvervsdrivende og vil gerne donere en andel af salgssummen for nogle af mine varer til et godt formål. Må jeg det?
A7: Ja, det må du godt, men hvis du reklamerer med eller på anden vis oplyser kunderne om, at du fx donerer 50 kr. til et velgørende formål, hver gang en kunde køber en vare hos dig, så er det en indsamling, som er omfattet af Indsamlingsloven. Du er derfor forpligtet til at anmelde kampagnen/indsamlingen til Indsamlingsnævnet.
 
Q8: Jeg laver kun private indsamlinger som ikke er omfattet af indsamlingsloven, men jeg oplyser et konto nr. på min hjemmeside, som alle kan indbetale på, hvis de har lyst til at være med. Det er vel ok?
A8: Hvis du oplyser et konto nr. eller har en betalingsmodul på din hjemmeside, som alle og enhver kan indbetale til, er du omfattet af Indsamlingsloven og skal anmelde indsamlingen til Indsamlingsnævnet.
 
Q9: Alt det papirarbejde med ansøgningsskema og regnskaber er det sådan noget, man skal bruge rådgivere til?
A9: Nej, det er forholdsvis enkelt. Både ansøgningsskema og vejledninger kan du finde på indsamlingsnævnets hjemmeside http://www.indsamlingsnaevnet.dk
 
Q10: Kan Indsamlingsnævnet finde på at forbyde min indsamling?
A10: Ja, hvis du ikke indsamler til et lovligt formål eller på en lovlig måde, kan du ikke få tilladelse til at foretage din indsamling.
 
 
 
Ingen af svarene ovenfor skal anses som konkret juridisk rådgivning, men er alene ment som en vejledning. Dokumentet er udarbejdet i December 2015 og opdateres muligvis ikke.  Du bør altid rådføre dig med dine egne professionelle rådgivere , hvis du er i tvivl om reglerne. Husk også altid at undersøge skattereglerne, se fx http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087
 
 
 
Dansk Crowdfunding Forening arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til og øge anvendelsen af crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk). Dansk Crowdfunding Forening opfordrer alle aktører i branchen til at overholde gældende love og regler, herunder for ikke at skade branchens renomme og troværdighed.

Equity crowdfunding: hvad skal du være opmærksom på?

Vi har endnu til gode at opleve den første equity crowdfunding (eller aktiebaserede crowdfunding) af et dansk selskab over en dansk crowdfunding platform. Nogle forsøger sig med egne udbud og ikke alle er opmærksomme på det mineflet af regler man kaster sig ud i, hvis man udbyder værdipapirer til offentligheden. Sanktionerne er hårde, hvis man fumler og overtræder reglerne.
 
Hvad er equity crowdfunding?
 
Equity crowdfunding er en finansieringsform, hvor et selskab finansierer sig gennem et udbud af værdipapirer. I modsætning til reward crowdfunding, hvor investor kan modtage en ’perk’ – som kan være alt fra kærlighed til en souvenir eller måske førsteudgaven af det produkt, der medfinansieres, eller til lånebaseret crowdfunding, hvor investor sammen med de øvrige i crowd’en yder et lån, som skal tilbagebetales med rente, modtager investor i equity crowdfunding en ejerandel i et selskab.
 
Hvilke selskabsformer kan crowdfundes ?
 
Mange iværksættere stifter et iværksætterselskab eller et anpartsselskab på grund af de lave kapitalkrav på henholdsvis 1 kr. og 50.000 kr. Men man kan ikke udbyde anparter i et ApS eller et IVS til offentligheden, og man kan derfor ikke offentligt crowdfunde et ApS eller et IVS. Hvis du vil lave en egentlig crowdfunded finansieringsrunde skal du gøre det gennem et aktieselskab. Du kan dermed være nødt til at omdanne dit IVS eller ApS til et aktieselskab.
 
Se nærmere Dansk Crowdfunding Forenings ’10 hurtige Q & A’s om udbud af værdipapirer i forbindelse med crowdfunding’.
 
Dansk Crowdfunding Forening ønsker at støtte og fremme anvendelsen af aktiebaseret crowdfunding for at sikre, at der er tilstrækkelig tilgængelig funding for bl.a. vækstvirksomheder.
 
Kan man crowdfunde et investeringsselskab ?
 
Der er forskel på at crowdfunde et operationelt selskab, dvs. et selskab hvorigennem der drives erhvervsmæssig aktivitet, og et investeringsselskab, der har som sit primære formål at investere i andre selskaber og skabe afkast til sine investorer. Sådanne investeringsselskaber anses som en alternativ investeringsfond (også kaldet en AIF). En AIF skal enten have en forvalter, som skal være godkendt af eller registreret hos Finanstilsynet, eller være anmeldt  som en selvforvaltende AIF.
 
Man kan ikke offentligt udbyde aktier i et investeringsselskab, som anses for en AIF, uden godkendelse eller registrering hos Finanstilsynet i henhold til FAIF lovgivningen.
 
Udbud af værdipapirer bør altid ske under kyndig rådgivning fra din professionelle rådgiver – ikke din skolekammerat eller din ven ’der ved noget om jura’.
 
Dansk Crowdfunding Forening arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til og øge anvendelsen af crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk). Dansk Crowdfunding Forening opfordrer alle aktører i branchen til at overholde gældende love og regler, herunder for ikke at skade branchens renomme og troværdighed.

’10 hurtige Q& A’s om udbud af værdipapirer i forbindelse med crowdfunding’

 
Q1: Jeg har et selskab, som jeg gerne vil finansiere gennem crowdfunding.  Hvilke regler skal jeg kende til?
 
A1: Du skal som minimum kende reglerne i Selskabsloven (om hvordan du udsteder nye aktier, vedtagelseskrav, fortegningsret, tegningsperiode, anmeldelsesfrister mv.) og Værdipapirhandelsloven (i relation til prospektkrav og prospektundtagelser).
 
Q2: Hvornår er der prospektkrav? Kan man eventuelt få Finanstilsynet til at godkende sit tegningsmateriale, hvis der ikke er prospektpligt?
 
A2: Der vil være prospektkrav, hvis den samlede værdi af udbuddet udgør et beløb i kr. svarende til 1 mio. EUR eller derover. Der gælder dog en række undtagelser til prospektkravet, herunder bl.a. for udbud til under 150 personer, udbud til investorer der skal tegne for min. 100.000 EUR pr. investor mv. Hvis der er prospektpligt, skal prospektet gennemgås og godkendes af Finanstilsynet. Finanstilsynet gennemgår og godkender ikke tegningsmateriale, hvis der ikke er prospektpligt.
 
Q3: Jeg har et ApS/IVS. Jeg må vel gerne udbyde det til 149 personer?
 
A3: Nej, ikke automatisk. 149 personers reglen er primært relevant i relation til prospektreglerne og gælder ikke automatisk i forhold til, hvor mange personer et IVS eller et ApS må udbydes til.
 
Q4: Er der så andre retningslinjer for hvor mange personer, jeg må invitere til at investere i mit anpartsselskab/IVS ? Kan jeg ikke køre en ’lukket runde’? Hvad sker der hvis jeg alligevel udbyder et ApS/IVS?
 
A4:  Der er ikke i hverken lovgivningen eller praksis fastlagt et fast antal personer, som et ApS/IVA kan udbydes til. Anparter i et anpartsselskab må udbydes til ’en nærmere afgrænset kreds’. Nogle mener endda, at der skal være et personligt kendskab mellem selskabsdeltagerne. Det vil ikke kunne opfyldes ved at invitere alle interesserede til at investere via en platform eller hjemmeside. Det vil formentlig heller ikke kunne opfyldes ved at etablere et lukket forum for de (tilfældige) personer i offentligheden, der først melder sig som interesserede, potentielle investorer i forbindelse med et udbud. Ligeledes vil et selskabs følgere på Facebook eller andre åbne sociale medier formentlig heller ikke automatisk udgøre en afgrænset kreds. Om du kan køre en ’lukket runde’ afhænger således af, hvem dine investorer er, hvor mange du har lukket inden for og hvordan du har fået investorerne til at interesserer sig for dit ApS og dermed om den investorgruppe kan anses at udgøre ’en afgrænset kreds’.
 
Det er ikke tilladt offentligt at udbyde anparter i et ApS/IVS. Hvis Erhvervsstyrelsen opdager nogen der offentligt udbyder anparter, vil de formentligt i første omgang skriftligt minde dem om, at det er forbudt, og hvis udbuddet forsætter eller der er alvorligere omstændigheder, vil Erhvervsstyrelsen melde udbyderen til politiet. Du skal være forberedt på både at skulle tilbagebetale investeringerne og modtage en bøde. Det er en virkelig kedelig start på din eventyr som iværksætter.
 
Q5: Hvad gør jeg så, hvis jeg har et ApS?
 
A5: Så må du overveje at omdanne ApS’et til et aktieselskab. Der skal i den sammenhæng som udgangspunkt udarbejdes en vurderingsberetning og en åbningsbalance af en revisor, og selskabskapitalen skal øges til 500.000 kr.
 
Q6: Hvad så med at udbyde konvertible gæld?
 
A6: Jo, men det er komplekst. I første omgang skal investeringen så anses som gæld, der skal tilbagebetales med en rente. Vil dit selskab have mulighed for det? Hvis du optager gæld uden udsigt til at kunne tilbagebetale, kan du ifalde et ansvar over for dine investorer. Hvis du udsteder konvertible gæld med pligt for investorerne til konvertering, er der risiko for, at det vil kunne anses som en omgåelse af forbuddet mod udstedelse af anparter til offentligheden.
 
Q7: Skal man anvende en crowdfunding platform eller må jeg selv udbyde aktier?
 
A7: Et selskab må gerne udbyde sine egne aktier og kan gøre det uden brug af en crowdfunding platform. Hvis du anvender en crowdfunding platform eller en anden ekstern formidler, skal det være en, der er godkendt af Finanstilsynet.
 
Q8: Hvis mit selskab udbyder aktier, er det så ikke nok med en tegningsliste?
 
A8: En beslutning om at udstede aktier skal træffes af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan også beslutte at bemyndige bestyrelsen til at udstede nye aktier – i begge tilfælde skal der afholdes en generalforsamling og udarbejdes et generalforsamlingsprotokollat. Hvis generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at beslutte at udstede nye aktier, skal der derudover udarbejdes et bestyrelsesreferat. Generalforsamlings- eller bestyrelsesbeslutningen skal forholde sig til en række forhold omkring udstedelsen af de nye aktier og aktiernes rettigheder, herunder om fortegningsretten for de eksisterende aktionærer skal fraviges. Derudover skal du tilrette selskabets vedtægter. Selvom der muligvis ikke er prospektpligt bør der udarbejdes noget tegningsmateriale, der bl.a. beskriver selskabet, hvor mange penge, der skal bruges, og hvad pengene skal bruges til, aktiernes rettigheder og ikke mindst risiciene ved at investere, samt en tegningsliste.  En kapitalforhøjelse skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen inden for en frist på 2 uger efter, at fristen for indbetaling er udløbet.
 
Q9: Skal der laves en aktionæroverenskomst?
 
A9: Der er ikke nogen pligt til at indgå en aktionæroverenskomst mellem aktionærerne. Hvis der ikke er indgået en aktionæroverenskomst, vil Selskabsloven og selskabets vedtægter regulere aktiernes og aktionærernes rettigheder. I mange tilfælde vil det være hensigtsmæssigt, at der indgås en aktionæroverenskomst mellem aktionærerne.
 
Q10: Hvem har ansvaret for et udbud, hvis selskabet ikke performer eller går konkurs ?
 
A10: Det er som udgangspunkt selskabets ledelse (bestyrelse og evt. direktion) der risikerer at blive holdt ansvarlig over for investorerne, hvis investorer lider tab, herunder hvis selskabet går konkurs. Det er derfor vigtigt dels, at der udarbejdes tegningsmateriale, som bl.a. beskriver selskabets forhold og angiver hvad pengene skal bruges til og dels, at investorerne gøres opmærksom på, at investeringen er stærkt risikobetonet og at investor modtager en illikvid aktie (dvs. en aktie, der ikke kan handles på en markedsplads). Uanset dette kan ledelsen dog holdes ansvarlig, hvis de har handlet ansvarspådragende og investorerne dermed lider et tab.
 
 
Ingen af svarerne oven for skal anses som konkret juridisk rådgivning. Du bør altid rådføre dig med dine egne professionelle rådgivere (advokat og eventuelt revisor) inden du udbyder værdipapirer gennem crowdfunding.
 
Dansk Crowdfunding Forening arbejder blandt andet for at udbrede kendskabet til og øge anvendelsen af crowdfunding (også kendt som netværksfinansiering på dansk). Dansk Crowdfunding Forening opfordrer alle aktører i branchen til at overholde gældende love og regler, herunder for ikke at skade branchens renomme og troværdighed.

Dansk låne-crowdfunding har ambitioner med vokseværk

Skærmbillede 2014-11-29 kl. 22.38.38I denne uge lancerede SocialCare (tidl. Ung & Aktiv) et forsøg på at skrive Danmarkshistorie ved at rejse1,9 millioner gennem den danske låne-crowdfundingsplatform Lendino.
It’s the economy – stupid
Vi har en kreditklemme i Danmark. Det blev endeligt cementeret denne uge fra topchefen for nordens største bank i en artikel i Berlingske – noget de fleste banker indtil videre har afvist. Dansk Erhverv har sammen med en række andre brancheorganisationer længe gjort opmærksom på, at især mindre virksomheder har svære finansieringsvilkår. Ifølge brancheorganisationer har mellem 30-50% af alle små og mellemstore virksomheder finansieringsproblemer i dag. De SMV’er som faktisk kan låne, har lån for over 100 milliarder, og hvis vi lægger dem til, som ikke kan få lån, tegner der sig et billede af et enormt lovende marked for låne-crowdfunding.
Hjælp til utilpassede unge
SocialCare er en virksomhed, der udbyder specialtilbud og boliger til svært anbringelige børn og unge med sociale og psykiske vanskeligheder. SocialCare tilbyder de unge at bo alene, så de har mulighed for at opbygge en stabil hverdag og få en selvstændig voksentilværelse.
Fusion og udvidelse
Lånet skal anvendes til finansiering af fusion og ejerskifte. Fusionen er et led i en større strategi om at tilbyde SocialCares ydelser til flere utilpassede børn og unge andre steder i landet. De har planer om at åbne et opholdssted i Vestsjælland med 10 pladser for børn og unge med tilknytningsforstyrrelser, samt et Autisme Center i Nordsjælland.
Hvordan støtter jeg ”Ung & Aktiv”?
Hvis det skal lykkes for SocialCare, har de brug for din hjælp, da målet om at rejse kr. 1,9 millioner er over seks gange større end den tidligere rekord gennem Lendino-platformen på kr. 300.000.
Hvis du har interesse i lånecrowdfunding, kan du registrere dig hos Lendino ved at klikke her.