Europæisk Crowdfunding Lov

Dansk Crowdfunding Forening har sammen med Dansk Erhverv i foråret 2018 afgivet høringssvar til udkast til fælleseuropæisk crowdfunding lovgivning for Peer-to-Peer lån.
EU-rapportuerén har på den baggrund sammenskrevet det endelige udkast til den videre behandling – og som helhed ser det fornuftigt ud. På møder med embedsmænd, og parlamentsmedlemmer, i sidste uge gjorde bestyrelsesmedlem Søren Stenderup opmærksom på vore holdninger til de fremsatte forslag – for i videst muligt omfang at påvirke de sidste detaljer.
Når der er nyt i sagen kan du læse om det her.

Høringssvar til EU kommissionen om crowdfunding

Den 8. marts offentliggjorde EU Kommissionen deres forslag til en fælles europæisk crowdfunding regulering.
Du kan læse forslaget her.
Vi har igennem de sidste 2 år med jævne mellemrum været i BXL og deltaget i møder med kommissionen, og medarbejderne der har arbejdet med dette forslag. Et arbejde vi med stor fornøjelse har deltaget i, og vi har udvekslet mange idéer med folkene i BXL.
Nu er forslaget så offentliggjort, og vi har selvfølgelig afsendt et høringssvar, sammen med Dansk Erhverv, til det danske Finanstilsyn og EU kommissionen. Det høringssvar kan du læse her:
Consultation on Proposal for a regulation on European Crowdfunding Service Providers (Dansk Erhverv og Dansk Crowdfunding Forening)
Her er et par af vores anbefalinger til EU kommissionen:

  • DCF er overordnet tilfredse med, at man fra EU’s side vil harmonisere crowdfundingmarkedet, så vi undgår særlovgivning i enkelte medlemslande der besværliggør grænseoverskridende aktivitet. Det skal være muligt for kapitalsøgende virksomheder samt crowdfundingplatforme at søge finansiering og opererer på tværs af Europa.
  • Banker skal henvise afviste låneansøgere til alternativ finansiering – herunder crowdfunding.
  • Overvej om man ikke kan bruge de eksisterende regler for fondsmæglere i stedet for at opfinde noget nyt.
  • ESMA skal ikke have uindskrænket magt – de lokale regulatoriske myndigheder (Finanstilsynet i DK) skal også fremover have rettigheder og ESMA skal konsultere dem.
  • Kapitalrejsning (cross border) op til 1 mio. euro uden prospekt
  • Kapitalrejsning (cross border) fra 1-5 millioner euro ved brug af det kommende EU vækstprospekt.

 
Vi vil fortsat aktivt deltage i arbejdet med at fremme crowdfunding i EU, og allerede indenfor den næste måned vil en lille delegation fra Dansk Crowdfunding Forening, sammen med Dansk Erhverv, tage til BXL igen og afholde en række møder med EU. Derudover er det også planen at mødes med nogle af vores søster organisationer fra andre EU lande.
Eventuelle spørgsmål til vores høringssvar bedes rettes til næstformand Sigurd Schou Madsen på telefon + 45 3131 9010

Initial Coin Offerings (ICOér) og crowdfunding

ICOér får masser af mediedækning. Og alene i 2017 bliv der på verdensplan rejst knap 4 mia. $.
Er ICOér dermed fremtidens måde at rejse penge på til opstarts- og vækstvirksomheder? Eller er det en ny boble, der snart brister?
Lad os indledningsvis se på hvad begrebet ICO dækker over.
ICOér foregår på nettet og kapitalen rejses fra en bred kreds af investorer, der ikke på forhånd har kendskab til hananden. Dermed minder det utroligt meget om crowdfunding.
Ved en ICO knyttes der visse egenskaber til kryptovalutaen – og herved får vi en token, som er det investor modtager. Denne kan så enten have karakter af rettigheder til en fremtidig vare eller tjenesteydelse – eller en værdipapirlignende egenskab i form af en ejerandel i virksomheden.
Materialet, som investor præsenteres for er typisk et ”whitepaper” – og intet andet. Whitepaper kan sidestilles med en forretningsplan. Og ligesom der er masser af standardforretningsplaner på nettet er der tilsvarende standard ”whitepaper”- lige til at fylde ud. Kun sjældent har den virksomhed, der udbyder ICOén et produkt i markedet eller en prototype, der kan demonstreres.
Det positive ved ICOér er at der skabt en reel global kapitalfremskaffelsesmodel, som fungerer omkostningseffektivt på tværs af landegrænserne. Det kapitalmarked har vi ikke i dag for de små og mellemstore vækstvirksomheder. Blockchainen faciliterer den tillid der er nødvendig.
På den negative side ser vi, at der indtil nu har været tale om meget tidlige virksomheder – oftest er der ikke mere end en forretningsplan – eller i ICO sprog whitepapers. Al statistik viser at langt den overvejende del af disse virksomheder ikke overlever – uanset hvordan de har fået kapital – og hvorfor skulle det gå dem anderledes bare fordi kapitalfremskaffelsen foregår via en ICO ? Hertil kommer at investor får en token baseret på en kryptovaluta, hvis kursdannelse også er umådelig usikker og volatil. Så nu ganger vi risiko med risiko – det kan man karakterisere som risiko i anden potens. Og endelig foregår det i et ikke transparent og ureguleret miljø, hvor kun ganske få – og det er altså ikke den almindelige investor – har overblikket over hvad der foregår.
Dansk Crowdfunding Forening har som sådan ikke en holdning til ICOér og er derfor indifferente i forhold til om en virksomhed rejser kapital i DKK, euro, £, $ eller en kryptovaluta – forudsat at spillereglerne er ens for alle. Og helt centralt her er transparens og den beskyttelse investorerne har krav på – og som de i dag er sikret i de regulerede modeller. Dansk Crowdfunding Forening vil derfor hilse det velkomment at der etableres helt faste regulatoriske rammer for ICOér – ikke blot i Danmark men i hele EU.
Konklusionen bliver, at som virksomhed skal man være umådelig varsom med at lave en ICO. Man havner meget nemt i det regulerede finansielle system – men uden at have de fornødne tilladelser på plads.
Som investor skal man være klar over at dette som udgangspunkt er et ureguleret marked. Der er dermed ingen beskyttelse fra forbruger- og finansiel lovgivning. I tillæg er der tale om virksomheder med ekstremt høje risici – og endeligt er det hele bundet op på en kryptovaluta, som i sig selv indeholder en ekstrem risiko på værdien.
 
Indlægget er skrevet af bestyrelsesmedlem Søren Stenderup, CEO Crowdinvest.
For yderligere information kontakt Søren Stenderup på ss@crowdinvest.dk eller mobil +45 4247 6524
 

Inspiration til den perfekte crowdfunding kampagne

Crowdfunding er et begreb, som flere og flere iværksættere, kunstnere og forretningsdrivende får øjnene op for. Der bliver dagligt arbejdet på nye crowdfunding projekter, hvor nogen får succes, mens andre må gå tomhændet hjem. Man kommer ikke sovende til succes med crowdfunding, da konkurrencen er benhård.
I artiklen giver jeg dig inspiration til at starte den perfekte crowdfunding kampagne. Du får en lang række konkrete tips, som du kan tage action med det samme.

1. Er crowdfunding relevant for dig?

Der er ingen tvivl om, at crowdfunding er populært, og der bliver lanceret flere kampagner end nogensinde før. Det er dog ikke ensbetydende med, at det er noget for dig. Før du bruger oceaner af tid på at starte en kampagne, bør du gøre dig nogle grundige overvejelser.
Du skal arbejde med crowdfunding, hvis du kan nikke genkende til nedenstående:

  • Du ønsker at modtage feedback på din prototype
  • Du vil nå ud til en masse potentielle kunder

Bliver din crowdfunding kampagne en succes, vil du højst sandsynligt opleve, at det er nemmere at rejse penge i fremtiden. Der er mange investorer, der holder øje med markedet for crowdfunding.

2. Al materiale skal være på plads på forhånd

Før du lancerer en kampagne, skal du sørge for, at al materiale er på plads. Det omfatter bl.a. billeder, tekster, videoer samt indhold på egen hjemmeside. Det kan sagtens betale sig at investere tid og ressourcer i materiale, da det helt naturligt vil have stor indflydelse på kampagnens succesrate.
Det gælder om at være god til at skabe en god fortælling om sit produktet med forskellige hjælpemidler. Der er samtidig ingen grund til at gøre noget forhastet, hvis man ikke har helt styr på sit indhold. Er du ikke helt tilfreds med dit materiale, bør du udskyde kampagnens lancering, så du kan finpudse dit indhold.

3. Gå efter medieomtale og brug de sociale medier

Ønsker du, at din crowdfunding kampagne skal blive en succes, kan du med fordel gå målrettet efter medieomtale. Har du opfundet et nyt produkt, som aldrig er blevet set før, kan det måske fange mediernes interesse. Din udfordring vil være at finde frem til de medier, der kunne have interesse i at skrive om dit produkt. Overtaler du en eller flere medier til at omtale dit projekt, er det meget sandsynligt, at der er andre medier, der vil følge trop.
De sociale medier er også glimrende at bruge, når man skal markedsføre en crowdfunding kampagne. Har du en stor følgerskare på sociale medier såsom Facebook, Instagram og Twitter, skal du selvfølgelig udnytte det. I den anledning kan du også tage kontakt til kendte (social media influencers), som har mange følgere. Finder du en række udvalgte personer og giver dem en prototype, kan du få en masse værdifuld omtale – og samtidig holde dine omkostninger nede på et minimum.

4. Åbn op for forudbestillinger

Lykkedes det dig at opnå dit mål med din crowdfunding kampagne, kan du ikke blot læne dig tilbage og glæde dig over din succes. Er du klog, så udnytter du den store hype og omtale. Det kan du f.eks. gøre ved at åbne op for forudbestillinger, så du kan få afsat en masse produkter. Der er ingen grund til at vente med at starte det officielle salg til, at man har fået produkterne på lager.
Du skal gøre nemt og hurtigt at foretage en forudbestilling på din hjemmeside. Du bør også være flink til at oplyse, hvornår dine kunder kan forvente at modtage det bestilte produkt.
Om forfatteren
Mit navn er Martin Stendahl Dyrhøj, og jeg er en produktiv iværksætter fra Viborg. Jeg har drevet virksomhed i adskillige år, hvor jeg har beskæftiget mig med alt fra affiliate marketing og e-handel til SEO, PR og tekstforfatning. Jeg driver virksomhederne, Testguro.dk og Saftpresseren.dk, som jeg bruger mange timer på hver dag.
Iværksætteri og crowdfunding har altid været to emner, der har fanget min interesse. Jeg følger med på med både Boomerang og Kickstarter, hvor der bliver lanceret mange interessante kampagner. Jeg støtter også jævnligt diverse kampagner, ligesom jeg har i tankerne at starte min egen kampagne på et tidspunkt.
Jeg mener ikke nødvendigvis, at crowdfunding er for alle. Sideløbende med min egen virksomhed arbejder jeg hos webshoppen Rito, som har fravalgt både crowdfunding, banklån m.v. Det synes jeg er ret fedt, men jeg kan dog sagtens forstå, at der er mange, der forsøger at rejse penge med crowdfunding.

BEDRAG og crowdfunding

Crowdfunding har fundet vej til manuskriptforfatteren bag DR serien BEDRAG.
I aftens afsnit af serien bliver Absalon Bank fremstillet som fremtidens bank, drevet af og for kunderne. En kontaktskabende
BEDRAG - crowdfunding - crowdinvest
bank, hvor kunderne selv bestemmer hvem der skal låne deres penge (crowdlending) og hvilke virksomheder der skal investeres i (investerings crowdfunding).
DR har skrevet en baggrunds artikel om crowdfunding, med udgangspunkt i BEDRAG afsnit 2, altså dagens afsnit. Du finder et link til artiklen her.
I Dansk Crowdfunding Forening hilser vi al omtale af crowdfunding velkommen, og vil kigge med i hele sæson 2.