Sekretariat


Sekretariatet står for den daglige drift af foreningen og har bl.a. ansvar for følgende områder:

  • at informere om og skabe gennemsigtighed i crowdfundingbranchen
  • at gøre danskcrowdfundingforening.dk til branchens foretrukne oplysningsplatform
  • at udfærdige anbefalinger og vejledninger af relevans for beslutningstagere i og udenfor branchen
  • at arrangere netværksarrangementer på fast månedlig basis
  • at udvide og aktivere medlemsskaren “Den Ny Andelsbevægelse” omkring foreningens vision
  • at kommunikere på daglig basis med medlemmer, partnere, presse og øvrige interessenter