CROWDFUNDING-RÅDGIVERE

 

Dansk Crowdfunding Forening formidler en oversigt over crowdfunding-rådgivere, der opfylder DCF’s rådgiverstandarder. Initiativet er bakket op af Erhvervsstyrelsen og har til formål at fremme professionaliseringen af den danske crowdfunding-branche. Oversigten bliver løbende opdateret.
Mød én eller flere af rådgiverne og få kvalificeret sparring ved foreningens månedlige medlemsmøder. Læs mere her
For at blive Certificeret Crowdfunding Rådgiver (CCR), skal du indsende en ansøgning til Dansk Crowdfunding Forening. I ansøgningen skal du gøre rede for, at du opfylder nedenstående certificereringskriterier.

Certificeringskriterier:

  1. Har tilegnet sig praktisk erfaring med projektstyring af en eller flere crowdfunding-kampagner
  2. Har demonstreret dybdegående faglig indsigt i én eller flere af crowdfunding-typerne
  3. Kan redegøre for fordele/ulemper og problemer/løsninger før, under og efter et kampagne-forløb
  4. Beskæftiger sig til dagligt med opgaver, der kan relateres til crowdfunding-området
  5. Udviser en aktiv rolle i crowdfunding-miljøet f.eks. gennem deltagelse ved foreningens månedlige medlemsmøder eller ved at bidrage til debat og sparring på foreningens Facebook-gruppe
  6. Er indforstået med at overholde Dansk Crowdfunding Forenings Etiske Retningslinjer

Ansøgningen kan sendes til kontakt@danskcrowdfundingforening.dk og vil hurtigst muligt blive behandlet af foreningens uddannelsesudvalg.

I samarbejde med
Erhvervsstyrelsen

Rådgivernes seneste referencer