Før runden

1. Valg af crowdfunding platform og type

 

Følgende guide tager udgangspunkt i reward-crowdfunding, da denne er den mest udbredte form i Danmark. Dog kan dit projekt eller virksomhed kan crowdfundes på mange måder afhængigt af projekttype og livsstadie. Overordnet er der fire forskellige crowdfunding-typer; donation, reward, lån og egenkapital. Hver type tilbyder en underskov af platforme. Donation-crowdfunding kan være en fordel, hvis du søger støtte til et godt formål uden nødvendigvis at give noget igen. Hvis du har en idé til et produkt (sjældent en serviceydelse) og gerne vil hurtigt videre fra produktudviklingsstadiet til markedsudvikling, så kan reward-crowdfunding være det rette valg. Hvis du er forbi produktudviklingsfasen og søger finansiering til distribution og markedsføring, så kan lån- eller egenkapital-crowdfunding være en bedre vej at gå.

 

Er du forberedt på spillereglerne?


Her er nogle af de typiske spilleregler, som crowdfunding-platforme benytter sig af til at regulere brugernes adfærd.

 • Gebyrer: de fleste crowdfunding-platforme lever af at trække et gebyr på 5-7% enten af den samlede sum eller af de enkelte indbetalinger.
 • Deadline: crowdfunding-runden sættes typisk til 3o, 60 eller 90 dage, hvorefter det ikke længere er muligt at indbetale/modtage midler. På de større platforme som Kickstarter er der ikke mulighed for at genstarte en allerede succesfuld kampagne. Men relancering af en fejlet kampagne er der set eksempler på.
 • Crowdfunding mål: definér et realtisk kapitalbehov og sæt dit crowdfundingmål herefter. Et mål om at nå over 100.000 kr. er ikke urealistisk mens +6 mio. sjældent bliver en succes. Det er ofte muligt at nå over sit crowdfundingmål (“over-funding”).
 • Flexible funding: penge udbetales til iværksætteren straks efter at støtterne har registreret deres betaling
 • Fixed funding: penge udbetales først til iværksætteren, når deadline og crowdfunding-mål er nået
 • Incitament-trapper: kapitalstrømmen kan motiveres ved f.eks. at tilbyde dit produkt 50% billigere til de første 50 støttere, 20% billigere til de næste 50 osv. Crowdfunding-platforme giver rig mulighed for at du løbende kan indbygge lovninger i din kampagne.
 • Opdateringer: der bør afsættes tid til at holde sine støttere opdateret samt svare på henvendelser
 • Offentlighed: detaljerne i din kampagne er vigtig for din succes. Men kan også lokke konkurrenterne til. Ydermere er din succes såvel som din fiasko er offentlig information. På visse platform – særligt indenfor egenkapital-crowdfunding og låne-crowdfunding – er der mulighed for klassificering af information og justering af adgangsmulighederne til din kampagne.

2. Bliv inspireret

 

Undersøg andres kampagner og få praktiske erfaringer om, hvad der skaber en crowdfunding-succes.

 • Evaluér om dit projekt har “crowdfunding-fit”
 • Screen efter mest populære, mest fundede eller fjaskoer ved hjælp af søge-filtrer
 • Find sammenlignelige projekter og spørg evt. om rådgivning
 • Analysér incitamenter (“perks”), videostil, layout og grafiske virkemidler/illustrationer mv.
 • Analyser indhold: kommunikation af anvendelsesmuligheder, fordele, funktionaliteter, team mv.

3. Skriv din crowdfundingplan

 

Succesfuld crowdfunding kræver god forberedelse. Crowdfundingplanen besvarer de vigtigste spørgsmål om hvordan du vil nå i mål. Forretningsplanen og marketing planen.

 • Ressourceafklaring – har jeg tidsplanen i orden før, under og efter runden? Hvor mange timers arbejde kan der allokeres pr. dag til promotion, PR, support, stakeholder-relations, produktudvikling, distribution mv.
 • Kompetenceafklaring – har jeg det helt rette team eller bør vi finde ekstra folk, før vi lancerer?
 • Målgruppebeskrivelse – hvilke(n) målgruppe(r) kommunikerer vi til og er det realstisk, at de vil gøre brug af crowdfunding, hvor leveringstiden er forlænget?
 • Marked – ville blot 0,5% bid af det totale marked skabe en lukrativ forretning?
 • Konkurrent-landskab – hvem er konkurrenterne og hvad gør mit projekt unikt i forhold til dem?