Sigurd Schou Madsen

Næstformand
Kom i kontakt

Sigurd Schou Madsen har det overordnede ansvar for iværksætterområdet i Dansk Erhverv og arbejder gennem rådgivning, interessevaretagelse og presse for at skabe optimale vilkår for iværksætteri og entreprenørskab i Danmark. En af de største udfordringer for nye start-ups er adgangen til risikovillig kapital, som er afgørende for at skabe vækst i både den enkelte virksomhed og i samfundet som helhed. Men mange iværksættere møder en lukket dør i banken, og Dansk Erhverv har derfor gennem længere tid set sig om efter alternative finansieringsformer. En af disse er crowdfunding, som Sigurd ser et meget stort potentiale i. Han og Dansk Erhverv har derfor været engageret i foreningens arbejde fra begyndelsen og har også medvirket til stiftelsen i Børsen den 28. maj 2014.