Frederik Ploug Søgaard

Formand
Kom i kontakt

Medstifter af Dansk Crowdfunding Forening og konsulent hos Keystones.