3 MÆRKESAGER

 

Dansk Crowdfunding Forenings politiske udvalg har prioriteret at arbejde med 3 konkrete mærkesager.

Kun få danskere har overblik over eller gør brug af alternativerne til traditionel bankfinansiering. Dermed går dansk erhvervsliv potentielt glip af store ressourcer. Dansk Crowdfunding Forening vil arbejde for, at flere virksomheder opnår det nødvendige match i kapitalmarkedet og det kræver samarbejde på tværs af finansieringskilderne. Det første skridt, er at følge engelsk eksempel og pålægge danske banker ansvar for at henvise afviste låneansøgere til alternative finansieringsformer.
Dansk Crowdfunding Forening anderkender behovet for at føre kontrol med offentlige indsamlinger. Men gebyret som Indsamlingsnævnet kræver fra indsamlere, der ønsker at opfylde Indsamlingslovens registreringskrav, er uforholdsmæssigt højt. Vi mener, at gebyret udgør en unødvendig barriere for udbredelsen og anvendelsen af crowdfunding i Danmark.
Tænk hvis danskerne kunne investere blot 1% af deres pensionsformuer i danske opstarts- og vækstvirksomheder? Det ville svare til en kapitaltilførsel på mere end 10 mia. kr. Sådan hænger tingene dog ikke sammen i praksis. Det er ganske vist muligt at investere pensionsmidler i unoterede aktier og anparter. Men ikke for småbeløb. Faktisk skal man investere mindst 100.000 kr. pr. virksomhed. Man skal investere af sin pension opsparet i rate- eller kapitalpension i et pengeinstitut. Man må ikke investere mere end 20% af pensioner under 2 mio. kr. og investoren skal have opsparet mere end 500.000 kr. og skal have investeret mindst 100.000 kr. pr. virksomhed uden at eje mere end 25% af virksomheden. Disse regler medfører i praksis at pensionsordningen kun kan udnyttes af en snæver gruppe privatinvestorer. Ordningen overser investeringskapaciteten hos de mange mindre privatinvestorer og når man ikke må investere mindre end 100.000 kr. pr. virksomhed, så bliver det samtidig svært at sprede sin risiko.

RESULTATER

 

Dansk Crowdfunding Forening kan fremhæve 8 politiske resultater.

Foreninge har været på besøg hos den dansk skatteminister. Den skattemæssige behandling af crowdfunding er blevet tydeligere – ikke mindst på SKATS hjemmeside.
Dansk Crowdfunding Forening har lagt pres på Erhvervs- og Vækstministeriet for at få en tydelig myndighedsvurdering af lovmæssighederne omkring crowdfunding i Danmark. Erhvervs- og Vækstministeriet har i tæt dialog med foreningen udgivet en rapport om crowdfunding og rammerne er nu entydigt fastlagt.
Dansk Crowdfunding Forening besvarer pressehenvendelser på ugentlig basis og er ved dækning af crowdfunding-historier stærkt repræsenteret i landets førende medier.
Foreningen har med Dansk Erhverv som afsender indgivet høringssvar vedr. EU Kommissionens meddelelse om crowdfunding.
Crowdfunding er skrevet ind som vækstskaber i vækstpakken fra juni 2014.
Crowdfunding indskrevet som ét af 30 vækstinitiativer i vækstpakken, 30 veje til et bedre indre marked fra december 2014.
Foreningen har bidraget til en lang række konkrete crowdfunding-initiativer indskrevet i Alternativets Iværksætterpakke 2016
Foreningen har skabt politisk opbakning til forslaget om at gøre det nemmere for danskerne at investere pensionsmidler i unoterede virksomheder – ikke mindst iværksætteri.

Har du spørgsmål eller forslag kan du kontakte udvalgsformand
Sigurd Schou Madsen
ssm@danskerhverv.dk
tlf. 
91 37 31 10