Vælg dit mål
kom-godt-i-mål

Byg omkostningsmodel

Crowdfunderes kapitalbehov skal ofte dække anlægsaktiver, færdigudvikling, indkøb, produktion og/eller markedsføring af et nyt koncept eller produkt. Crowdfunding-målet skal sættes under hensyntagen til at basale faste og variable omkostninger plus det uforventede skal dækkes. Derudover bør omkostningsmodellen også tage højde for kampagne-specifikke udgifter som f.eks. grafisk design, video-produktion, Facebook boozt, Adwords samt procentvise udgifter, der “spiser” 5-15% af det rejste beløb: Kickstarter-gebyr, Amazon Payment gebyr og PR-agenter.

 

Lav reality check

Et crowdfunding-mål bør også tage højde for, hvilket beløb der er realistisk at opnå på en crowdfunding-platform helt generelt eller indenfor en given projekt-kategori. 1 mio. kr. er et højt mål og opnås sjældent. Så hellere sætte et lavt mål og sikre sig, at crowdfunding-kampagnen bliver en succes, selvom du “kun” har ramt det halve. Det viser sig ganske ofte, at de projekter som opnår deres mål ofte overstiger det markant – ifølge Indiegogo 42% over målet i gennemsnit. Analysér sammenlignelige projekter, der har haft succes og studér evt. Kickstarter-statistikker.

 

Crowdfunding som døråbner

Mange crowdfundere må sande, at de ikke kan nå deres fulde kapitalbehov via crowdfunding alene. De bruger derfor crowdfunding som døråbner til de næste trin i finansieringscyklussen: privatinvestorer, fonde eller banken. Dette gælder særligt for teknisk tunge projekter og disse kommer i høj grad til at afhænge af, at der står nogle professionelle indskydere på den anden side af crowdfunding-kampagnen og griber projektet. Man bør være opmærksom på, at denne strategi indebærer høj risiko men er nødvendig for mange.

 

Undersøg og få tilsagn på matchfunding-muligheder

Hvis man bevidst sætter sig for øje at bruge crowdfunding til at dække dele af sit kapitalbehov og vil søge fonds eller investorfinansiering for resten, så anbefales det, at matchfunding-mulighederne undersøges nøje. Indled tidlig dialog og skab opbakning blandt potentielle investorer omkring din kampagne og forsøg at opnå tilsagn på, at hvis du rejser XX tusinde kroner med crowdfunding, så går investorerne ind og matcher eller dækker resten.

 

Sæt realistiske salgsmål og byg indtjeningsmodel

I indtjeningsmodellen multipliceres priserne på de enkelte rewards med det dertilhørende udbud. Summen heraf – altså omsætningen  – skal gerne balancere med omkostningerne. Husk også at tage højde for moms.

Udfordringerne ved denne excel-øvelse er, at få forbundet omkostnings- og indtjeningsmodellen. Et højere/lavere udbud af rewards skal reflekteres i omkostningsmodellen, hvor f.eks. produktions- og leveringsomkostninger påvirkes.

Derudover ligger der også noget analysearbejde i at estimere hvor meget der kan eller bør sælges af de enkelte rewards og til hvilken pris. En rettesnor er, at pris og udbud, helst skal sættes så, omkostningerne er dækket. Det giver sig selv. Men i praksis er øvelsen langt fra så nem, som det kan lyde.

Prisen på den første “pakke” rewards bør være på absolut bundniveau, da disse skal ses som “sales-promotion”. Formålet er belønning af “early birds” for modvirkning af tilskuer-effekter i kampagnes svære indledningsfase. Det er først på de de næste trin op ad “reward”-trappen, der skal sikre indtjeningen.

Man kan ikke ændre i sine rewards – hverken tekst eller pris – når først kampagnen er lanceret. Så det er vigtigt, at rewards er grundigt gennemtænkt. Man kan dog tilføje nye rewards undervejs. En strategi kunne derfor være at holde reward- og indtjeningsmodel simpel til en start og bevare muligheden for at introducere nye rewards undervejs i kampagnen i takt med at man bliver klogere.

 

Stemmer dit mål overens med, hvad du forventer at kunne opnå gennem dit netværk?

Som nævnt i afsnittet om backers så kan du forvente, at en stor del af dit mål, vil blive opfyldt af dit/jeres netværk. Indiegogo skriver, at succesfulde projekter ofte opnår omtrent 30% af den samlede økonomiske ramme via venner & familie – tror du på dette i forhold til dit mål og hvad er tilbagemeldingerne?

Huskeliste

Hvor mange “enheder” forventer du at skulle producere? Produktionsomkostningerne følger for det meste behovet (1 enhed er dyr at producere, skal du have fremstillet 1000 stk., så vil stykprisen i de fleste tilfælde blive væsentligt lavere)

Vær opmærksom på at dine backers potentielt kommer fra hele verden, derfor kan der være store forskelle på “distributionsbesværet” og omkostningerne til de enkelte kunder. Det er ærgerligt at have en udgift ifbm. salget af et produkt, fordi du glemte at medregne dette. Husk også at indpakning og udsendelse både kræver tid og penge!

De fleste crowdfundingplatforme tager sig betalt for deres service, gør dig bevidst om dette. Ligeledes vil der være gebyr på kortbetaling – ofte 1-5%. Det vil sige at du hurtigt kan vinke farvel til mindst 10% af dit indsamlede beløb – Det er ganske væsentligt.

Rewardbaseret crowdfunding betragtes juridisk set som et internetsalg mod en ydelse/produkt. Derfor bliver du beskattet af indtægten. NB! Husk at registrere dette på din forskudsopgørelse/årsopgørelse. Læs mere om skat og moms her