Dansk Crowdfunding Forening | Hvad siger du SKAT, skal jeg betale moms? - Dansk Crowdfunding Forening

Hvad siger du SKAT, skal jeg betale moms?

I sidste uge offentliggjorde Kommissionen resultatet af sine undersøgelser og analyser af, hvorvidt der skal betales moms af crowdfunding indtægter. 

Hos Dansk Crowdfunding Forening har vi lavet en lille forenklet hovedregel-guide om skat og moms i forbindelse med crowdfunding, men vi er ikke eksperter, så tjek lige med din professionelle rådgiver eller konsulter SKAT, hvis du er i tvivl, eller hvis du skal have rådgivning om alle undtagelserne, om du kan få fradrag eller hvilke midler du kan anvende til at crowdfunde et projekt.

 

  Ydelsens karakter for backeren Ydelsens karakter for modtager Modydelsen (hvad får backer igen) Skal backer betale skat Skal modtager betale skat Moms på modydelsen

(ifølge SKATS vejledning*)

 

Moms på modydelsen

 

EC’s vejledning**

Donations

crowdfunding

 

Gave

Gave Tak Nej Ja Nej

Nej

Reward

crowdfunding

 

Køb

Indtægt for salg Vare/produkt/

ydelse

Nej Ja Formentlig ja

Ja

Lånebaseret

crowdfunding

 

Udlån

Lån Rente Nej, bortset fra evt. rente-indtægter, som beskattes. Nej Nej

Nej

Aktie crowdfunding

 

Tegning af aktier i et selskab

Modtagelse af kapital-indskud Aktier Nej, bortset fra evt. udbytte og avance ved salg af aktierne, som beskattes Nej Nej

Nej

* http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2172087

** http://eurocrowd.org/2015/11/23/vat-and-crowdfunding-the-eu-rules/

 

Advokat I Bestyrelsesmedlem I Konsulent I Fundraiser
Rådgiver bla.. om alle former for kapitalrejsning inkl crowdfunding Medlem af bestyrelsen i Dansk Crowdfunding Forening.