Dansk Crowdfunding Forening | Generalforsamling 2017 - Dansk Crowdfunding Forening
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Generalforsamling 2017

March 30, 2017 @ 5:00 pm - 7:00 pm

Indkaldelse til generalforsamling i

 

Dansk Crowdfunding Forening

Torsdag, den 30. marts 2016 kl.  17 på Børsen, Slotsholmsgade 1, 1217 København K.

 

Bestyrelsen for Dansk Crowdfunding Forening indkalder hermed til foreningens årlige generalforsamling med følgende:

 

Dagsorden

1  Valg af dirigent

2  Årsberetning

3  Godkendelse af årsregnskab for det forgangne år

4  Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent

5  Valg af bestyrelse

6  Valg af revisor

7  Behandling af indkomne forslag

8  Eventuelt

 

Ad 1) – Valg af dirigent
Vælges på generalforsamlingen.

 

Ad 2) – Årsberetning
Bestyrelsens formand aflægger årsberetningen.

 

Ad 3 – Godkendelse af årsregnskabet for 2016
Foreningens årsregnskab for 2016 kan ses på foreningens hjemmeside her.

 

Ad 4 – Godkendelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
Det af bestyrelsen udarbejdede budget vil blive gennemgået på generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen foreslår, at de medlemskontingenter der blev introduceret og godkendt sidste år med 19 kr. månedligt for udvidet medlemskab til private medlemmer og 4000 kr. årligt for organisationer videreføres.

 

Ad 5 – Valg af bestyrelse
Samtlige eksisterende bestyrelsesmedlemmer Frederik Ploug Søgaard, Michael Eis, Juri Cetti, Regina M. Andersen, Andreas Christiansen, Andreas Christensen, Jesper Fjordbak, Lars Nordal Jensen, Christian Walther, Søren Stenderup, Sigurd Schou Madsen, Kurt Søndergaard har meddelt, at de genopstiller.

 

Ad 6 – Valg af revisor
Der er ingen forslag om valg af revisor

 

Ad 7 – Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag.

 

Ad 8 – Eventuelt.

 

Og lidt formalia…

  • Mødeberettigede på generalforsamlingen er alle, der har interesse i foreningens arbejde.
  • Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.
  • Stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der på indkaldelsesdagen er registreret som medlem. Der kan stemmes ved fuldmagt som skal gives skriftligt. Fuldmagt kan alene gives til et andet medlem og hver fremmødt medlem kan kun medbringe 1 fuldmagt.
  • Ved afstemning på generalforsamlingen har hvert medlem én stemme.
  • Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal.
  • Ved valg af medlemmer til bestyrelsen afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning.
  • Valgbare er personlige medlemmer samt personer fra den overordnede ledelse i medlemsvirksomheder. Hvervet er personligt og kan ikke delegeres til andre.

 

Tilmeld her

 

Vel mødt

København, den 28. februar 2017

Bestyrelsen

 

De opstillede bestyrelseskandidater:

Frederik Ploug Søgaard Nuværende bestyrelsesformand. Stifter af Dansk Crowdfunding Forening. Konsulent hos Keystones.
Michael Eis Nuværende næstformand. Medstifter af Dansk Crowdfunding Forening. Stifter og CEO hos Booomerang – en dansk crowdfunding platform.
Juri Cetti Stifter og partner i Dansk Faktura Børs A/S.
Regina M. Andersen Selvstændig advokat.
Andreas Christiansen Medstifter af Dansk Crowdfunding Forening og forretningsudvikler i den danske opstartsvirksomhed OrderYoYo.
Andreas Christensen Medstifter, CMO og partner i Lendino – en dansk baseret låne crowdfunding platform.
Jesper Fjordbak Medstifter og partner i Raizers – en franskbaseret equity og låne crowdfunding platform.
Lars Nordal Jensen Repræsentant for Vækstfonden. Senior konsulent hos Vækstfonden.
Christian Walther Formand for Dansk Iværksætterforening.
Søren Stenderup Medstifter af Crowdinvest.
Sigurd Schou Madsen Repræsentant for Dansk Erhverv. Politisk konsulent hos Dansk Erhverv.
Kurt Søndergaard Iværksætter og direktør for Zilo Systems

Details

Date:
March 30, 2017
Time:
5:00 pm - 7:00 pm
Event Category:

Venue

Børsen
Slotsholmsgade 1
København, 1216 Danmark
Phone:
28231523