Hvad er donation-crowdfunding?

Donationsbaseret crowdfunding er online penge-donationer til projekter over en platform på internettet. Projekterne er oftest af velgørende art og donorer får typisk intet produkt eller finansielt udbytte for deres bidrag. Afkastet af donationen er udelukkende personlig tilfredsstillelse ved at støtte og muliggøre en god sag.

I Danmark er platformene Betternow, Booomerang.dk og Caremaker.dk førende indenfor donationsbaseret-crowdfunding.

Myndighederne betragter donationsbaseret crowdfunding som offentlig indsamling. Derfor skal projektskabere der starter en donationsbaseret crowdfunding kampagne være opmærksomme på gældende regler for offentlige indsamlinger. Herunder:

  • Man må ikke som privatperson lave en offentlig indsamling. Der skal i stedet etableres en komité bestående af mindst tre myndige personer
  • Der skal oprettes en bankkonto til formålet. Der kan kun rådes over kontoen ved underskrift af mindst to personer
  • Der skal udfyldes en anmeldelsesblanket med oplysninger om: Navne og CPR-numre på medlemmerne af komitéen eller navn og CVR-nummer, hvis indsamler er en juridisk person
  • Hvor og hvornår indsamlingen skal ske
  • Formålet med indsamlingen
  • Hvem der har råderet over bankkontoen.
  • Indsamlingen skal anmeldes til Indsamlingsnævnet senest 14 dage før indsamlingen går i gang. Det koster 1.000 kr. i gebyr
  • Der skal aflægges og indsendes et regnskab til Indsamlingsnævnet senest 6 måneder efter indsamlingens afslutning. Hvis der indsamles mere end 50.000 kr., skal regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

Hvis man planlægger at lave en rewardbaseret crowdfunding og ’rewarden’ alene er en symbolsk gestus, for eksempel en tak på en hjemmeside, skal sådanne indsamlinger også anmeldes til Indsamlingsnævnet.

Indsamlingsnævnet fører tilsyn med, at indsamlinger sker i overensstemmelse med loven, at formålet er lovligt, og at de indsamlede midler bliver anvendt som angivet i anmeldelsen.

 

Hvornår gælder indsamlingsloven?

Indsamlingsloven gælder som udgangspunkt for alle offentlige indsamlinger, herunder donationsbaseret crowdfunding og visse former for rewardbaseret crowdfunding, hvor rewarden ikke er en vare eller ydelse, men en symbolsk gestus.

Virksomheder og organisationer, der har et donationsmodul på deres hjemmeside med bankoplysninger og kontonummer, der angiver, hvortil et bidrag kan indbetales, er også omfattet af indsamlingsloven og skal anmelde deres løbende indsamlinger.

Indsamlingsloven gælder ikke ved blandt andet private indsamlinger, hvor opfordring til støtte kun rettes mod indsamlernes nære kreds – venner og bekendte. Det vil bero på en konkret vurdering, om en indsamling, der foregår over Facebook, er privat. I praksis vil de fleste tilfælde af annoncering over Facebook ikke kunne anses for at være en privat indsamling. Du kan læse om indsamlingsloven her.

Læs også:

10 hurtige Q&A’s om donationscrowdfunding/indsamlinger/charity support

Hvad siger du SKAT, skal jeg betale moms?