Dansk Crowdfunding Forening | Det siger forskningen om crowdfunding - Dansk Crowdfunding Forening

Det siger forskningen om crowdfunding

Skrevet af  den 
November 9, 2014

Crowdfunding havde først sit akademiske gennembrud i 2011, som en naturlig følge af debatterne om USA’s crowdfunding-lov, Jobs Act Title III. Sideløbende havde CF-industrien nået et kritisk succesniveau. Det spørgsmål der indtil videre har optaget videnskaben mest er determinanterne for CF-succes. Typiske eksempler kan være studier om effekten af iværksætteres signalement overfor investorer og hvordan det påvirker iværksætterens CF-chancer. Der er lavet studier af non-profit projekter (Lambert og Schwienbacher, 2010),  social entrepreneurship (Lehner, O., 2012) og betydningen af sociale faktorer på crowdens adfærd og bidragsmønstrer (Burtch et al., 2011) samt deadline- og tilskuereffekter i løbet af funding-cyklussen (Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L., 2013). Funding fra personligt netværk, familie og venner har afgørende betydning for rundens indledende indskud. Herefter stiger funding tilbøjeligheden med den akkumulerede kapital og kan føre til gruppe-adfærd. Accelerationen er særligt stærk hen mod rundens ende (Tucker, C., & J. Zhang, 2011), men kan omvendt modarbejdes af såkaldte tilskuer-effekter, hvor den enkelte først handler, når de andre gør (Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. , 2013). Signalement om exit-strategi har også effekt (Ahlers et al., 2012), s. 20).

 

Funding er meget skævt fordelt. Det er de færreste projekter (10%), der får de største beløb (63%) (Agrawal et al., 2013). Mere end 50% af projekterne er overoptimistiske og når ikke sine leverings-målsætninger (Mollick, E., 2013, s. 12). Forskere har også undersøgt afstands- og regionale effekter som hjemme-bias (Lin, M. & Viswanathan, S., 2013) samt investor-iværksætter co-location ligesom det er tilfældet i Silicon Vally. Studier peger på, at crowdfunding ikke er geografisk hæmmet (Agrawal et al., 2011) og at online platforme eliminerer afstands-relaterede økonomiske friktioner mellem iværksætter og investor – dog ikke social-relaterede friktioner (Agrawal et al., 2011, s. 17). Valg af CF-instrumenter har også fanget opmærksomhed, hvor der kan argumenteres for, at store kapitalbehov bedst dækkes med profit-sharing-instrumenter (Belleflamme et al., 2011). Et omfattende bidrag til spørgsmålet om, hvad der skaber CF-succes er værket The Dynamics of Crowdfunding: An exploratory study af Mollick (2012), der undersøger 48.500 CF-runders kriterier for succes eller fiasko og konkluderer bl.a. at personligt netværk og underliggende projektkvalitet er blandt succes-driverne.

 

Der kan nævnes 4 væsentlige fællesnævnere for de eksisterende CF-studier:

 • For det første er de først blevet publiceret indenfor de seneste 2-3 år.
 • For det andet har iværksætternes succesfaktorer i CF-markedet fået størst opmærksomhed.
 • For det tredje syntes selve equity-forgreningen overset. Emnet har mødt delvist opmærksomhed i studier om lovgivningsspecifikke udfordringer med equity crowdfunding (Burkett, E., 2011; Heminway, J. M., & Hoffman, S. R., 2010; Dorff, M. B., 2013) – herunder offentliggørelse af priser (Palmiter, Alan R., 2012), s. 427). Også kapitalmarkedsteorien bliver inddraget under temaer som markedsdesign (Agrawal et al., 2013), samt moral hazard og asymmetri (Schwienbacher, A. & Larralde, B., 2010, s. 10).
 • Endeligt er en fællesnævner for den eksisterende CF-litteratur, at der endnu ikke er udviklet et konsistent begrebsapparat.

 

 Referencer

 • Lambert, T. and Schwienbacher A. (2010). An Empirical Analysis of Crowdfunding, Available: http://www.crowdsourcing.org/document/an-empirical-analysis-ofcrowdfunding-/2458
 • Lehner, O. (2012, July). A Literature Review and Research Agenda for Crowdfunding of Social Ventures. In Research Colloquium on Social Entrepreneurship, 16th–19th July, University of Oxford, Skoll Center of SAID Business School UK.
 • Burtch, G., Ghose, A., & Wattal, S. (2013). An Empirical Examination of the Antecedents and Consequences of Contribution Patterns in Crowd-Funded Markets. Information Systems Research.
 • Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2013). Crowdfunding Creative Ideas: the Dynamics of Projects Backers in Kickstarter. SSRN Working Paper, http://papers. ssrn.com/sol3/papers. cfm.
 • Tucker, C., and J. Zhang (2011) “How does Popularity Information Affect Choices? A Field Experiment,” Management Science, 57(5), 828–842.
 • Kuppuswamy, V., & Bayus, B. L. (2013). Crowdfunding Creative Ideas: the Dynamics of Projects Backers in Kickstarter. SSRN Working Paper, http://papers. ssrn.com/sol3/papers. cfm.
 • Ahlers, G., Cumming, D., Günther, C., & Schweizer, D. (2012). Signaling in Equity Crowdfunding. Available at SSRN 2161587.
 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some Simple Economics of Crowdfunding (No. w19133). National Bureau of Economic Research.
 • Mollick, E. (2013): “The Dynamics of Crowdfunding: Determinants of Success and Failure, SSRN Working Paper, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract id=2088298.
 • Lin, M. and Viswanathan, S. (2013) Home Bias in Online Investments: An Empirical Study of an Online Crowd Funding Market . Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2219546 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2219546
 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2011). The geography of crowdfunding (No. w16820). National Bureau of Economic Research.
 • Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2011, June). Crowdfunding: Tapping the right crowd. In International Conference of the French Finance Association (AFFI) (pp. 11-13)
 • Burkett, E. (2011). Crowdfunding Exemption-Online Investment Crowdfunding and US Secrutiies Regulation, A. Transactions: Tenn. J. Bus. L., 13, 63.
 • Heminway, J. M., & Hoffman, S. R. (2010). Proceed at Your Peril: Crowdfunding and the Securities Act of 1933. Tenn. L. Rev., 78, 879.
 • Dorff, M. B. (2013). The Siren Call of Equity Crowdfunding, ExpressO
 • Palmiter, Alan R. (2012) Pricing Disclosure: Crowdfunding’s Curious Conundrum. 7 Ohio State Entrep. Bus. L. J. 374-427 (2012). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2241833
 • Agrawal, A. K., Catalini, C., & Goldfarb, A. (2013). Some Simple Economics of Crowdfunding (No. w19133). National Bureau of Economic Research.
 • Belleflamme, P., Lambert, T., & Schwienbacher, A. (2010). Crowdfunding: An Industrial Organization, Working Paper.

Frederik er medstifter af Dansk Crowdfunding Forening og arbejder til dagligt hos Keystones som venture scout og matchmaker mellem business angels og virksomheder, der søger kapital eller kompetencer.