Sådan kan du opbygge beskrivelsen
lær-at-skrive-en-tekst-der-sælger

Pitch

Hvis videoen har vakt interesse, så er kampagne-beskrivelsen ofte det næste backers går til, inden de beslutter, om de vil støtte dit projekt.

 • Levér budskabet kort og præcist
 • Beskriv tydeligt problemet/behovet og den løsning, dit projekt tilbyder
 • Indled en fangende historie

Sørg for at din video og tekst-pitch ikke er ens. Der er ingen grund til at spilde folks tid. Din videopitch handler i høj grad om at fange interesse hurtigt og på kort tid. Det samme er din skrevne pitch, men her har du alligevel mulighed for at gå mere i detaljer – udnyt det til at underbygge dit projekts troværdighed.

Tro ikke at dit første udkast er “godt nok”
Gennemskriv det flere gange. Del link til din pre-view profil f.eks. med foreningens Facebook-gruppe og lad andre læse det igennem. De ser ofte ting, du ikke selv har opdaget. Få læst korrektur. Det koster så “lidt” og har stor betydning for dit professionelle signalement. Kort og godt, så skal din “mission” skinne igennem for så mange som muligt, så effektivt som muligt.

Presse/samarbejdspartnere

Har projektet fået presseomtale? Har i vundet noget med jeres idé? Har i opnået spændende samarbejder? Brug det aktivt! Det øger troværdigheden og opfattelsen af at projektet er bæredygtigt.

Produktet/idéen

 • Spar ikke på højkvalitets-fotos, gif’s, illustrationer, skitser, videoer, renderinger mv.
 • Fortæl hvordan dit produkt er blevet til, hvad det kan, hvorfor det ser ud som det gør, hvad inspirationen har været, hvad er den lavet af mv. Lad det ikke blive en lang opremsning af facts. Sæt disse facts i relation til produktet og brugen af det. Gør det til en “historie”.
 • Nævn evt. forhold omkring produkt/idé-beskyttelse. Hvis ikke det allerede er beskyttet, så sørg i det mindste for at signalére at du har en IP-strategi: f.eks. at du har søgt om brugsmodelbeskyttelse eller har igangsat en patent-ansøgning eller -undersøgelse.
Eksempler fra danske kampagner

 

 

Projektets værdi

Vis hvordan projektet skaber værdi ved brug billeder/illustrationer fra de mest sandsynlige anvendelsessituationer. Hvordan skaber projektet værdi og differentierer sig fra alternativerne i forhold til f.eks. pris, tid, kvalitet og funktionaliteter?

 • Anvendelsesmuligheder
 • Fordele
 • Funktionaliteter
Eksempler fra danske kampagner

 

 

Rewards/incitamenttrappe

Det er “best practice” at fremvise en udvidet grafisk beskrivelse af hvad støttere får igen, når der støttes med f.eks. 50, 100, 200, 400 kr. osv. Det kræver kreativitet og planlægning. Se et dansk eksempel her. Læs mere om rewards her.

Eksempler fra danske kampagner

 

 

Stretch goals

Giv omverden en fornemmelse af, at de kan være med til at ændre projektets skæbne på en række facetter. De kan være med til at bygge virksomhed. Illustrér grafisk præcist hvad der kommer til at ske og hvilket produkt eller udviklingstrin forskellige ekstraordinære støttesummer (stretch goals) vil låse op for. F.eks. indenfor spiludvikling ser man mange gode grafiske eksempler på, hvordan det næste beløbstrin udløser den næste fede spiloplevelse. Det vil motivere de mest inkarnerede spillere til at yde en indsats, sprede budskabet og dermed få mere spil for pengene. Se eksempel fra spillet Plannetary Annihilation.

Eksempler fra danske kampagner

 

 

Projektplan/fremstillingsprocess

Rigtig mange projekter strander i produktions-, leverings-, likviditetsvanskeligheder og flere måneders forsinkelser. Vil du signalere professionalisme og have støtterne til at tro på, at du kan bryde det negative mønster og levere varen til tiden, så vær åben omkring projektplanen. Illustrér milepæle og aktiviteter f.eks. med et klassisk Gantt-skema. Vis at du har leverandørsiden og produktionsdetaljerne i orden – uden nødvendigvis at udlevere for mange konkurrencefølsomme oplysninger.

Eksempler fra danske kampagner

 

 

Holdet

Udover pitchen, så skal hele holdet præsenteres. Fortæl om teamets baggrund, hvordan i er blevet involveret i projektet og hvad jeres forudsætninger er for at få projektet til at lykkes. Fortæl jeres historie. På denne måde kan i styrke opfattelsen af en personlig relation i forhold til jeres støttere. Det er meget sjovere at læse noget man kan relatere til end en lang opremsning af tørre facts.

Eksempler fra danske kampagner

 

 

Baggrund

Beskriv virksomheden/projektets historie og tilvejebringelse. Hvem fik ideen? Hvor længe har i været i gang? Hvad har i gjort for at nå her til?

 • Illustrér udviklingsrejsen
 • Bring støtterne helt ind bag facaden
 • Dokumentér at der findes et arbejdssted, materialer, værktøjer, tegnebræt, udstyr, produktionsapparat, prototyper mv.
Eksempler fra danske kampagner

 

 

Budget

I enkelte tilfælde vil det give mening at inkludere et groft eksternt budget. Det giver dine backers en mulighed for selv at vurdere hvad pengene går til, om projektet er bæredygtigt og det viser, at du udover de tekniske overvejelser også har styr på dine økonomiske antagelser. Realisme og ærlighed er igen nøgleord. Se i øvrigt afsnittet om budgettet.

Risici og udfordringer

Ligesom budgettet er det godt at vise, at i har gjort jer overvejelser omkring evt. risici og udfordringer ved projektet og kampagnen. Beskriv hvilke problemer i forudser, hvad de vil betyde for projektet, hvis de sker, samt hvordan i forventer at imødegå dem. Hvad hvis i opnår langt større backing end forventet? Kan det give problemer med tidsfristen for “opfyldelse” af rewards?  Hvor længe? Sørg for at holde det relevant og oprems ikke alle de udfordringer, der overhovedet kan ske – hold dig til de mest sandsynlige. Det er ikke meningen, at projektet skal skydes ned i dette afsnit. I har gjort jer de nødvendige overvejelser og ved hvad i skal gøre hvis behovet opstår. Åbenhed og ærlighed!

FAQ

Når i går i luften med en crowdfundingkampagne, så er det også en god idé, at oprette en FAQ sektion. I har forhåbentligt præsenteret jeres projekt for mange mennesker allerede inden i går i gang med crowdfunding. Derfor vil i også have en god idé om, hvad de mest stillede spørgsmål er. Oprems dem og besvar dem efter bedste evne. Det kan spare jer for spørgsmål senere hen! Som projektet skrider frem, så vil i sikkert opleve, at der er flere spørgsmål, der ofte går igen under “comments”. Sørg for at få svaret på disse i FAQ’en også – så sparer i vigtig tid fremadrettet.

5 gode råd
 1. Gør profilen “scannable”. Forståelig på 5 sekunder.
 2. Visualisér alt! Mindre tekst. Mere blikfang.
 3. Brug korte og point-drevne sætninger
 4. Sprog: følelse, passion og professionalisme
 5. Balancér humor og seriøsitet
Værktøjer

Grafik, design, web udvikling, tekst, video, voice over og meget mere.
Fiverr
Upwork
Freelancer

Logo, brand identitet, indpakning mm.
99designs
Designcrowd
Squadhelp

Hjemmesider
Themeforrest

Crowdfunding sider
Booomerang er Danmarks første og største reward-baserede crowdfunding–platform. Boo0merang blev grundlagt i april 2011.

Gå til hjemmesiden

Kickstarter er verdens største reward-baserede crowdfunding–platform. Via platformen har projekthavere indsamlet over en milliard dollars siden starten i 2009. Som sloganet ”Bringing creativity to life” antyder, henvender Kickstarter sig primært til kreative projekter.

Gå til hjemmesiden

Indiegogo er med etableringen i 2008 en af verdens ældste reward-baserede crowdfunding-platforme. Indiegogo er den næststørste platform og kan (modsat mange andre platforme) udbetale det indsamlede beløb til projekthaverne, selvom projektet ikke når i mål.

Gå til hjemmesiden

GoFundMe blev etableret 2010 og er primært en donationsbaseret crowdfunding platform. Her kan du støtte dyrevelfærd, uddannelse, udviklingsprojekter, sygdomsramte – den gode sag. Platformen har rejst mere end 1 mia. dollar og er, ifølge dem selv, verdens største “personal fundraising website”.

Gå til hjemmesiden

Rewards og prissætning
skat-crowdfunding

Når vi taler om reward-crowdfunding, så er filosofien at støttere skal belønnes i én eller anden grad uanset hvor meget de støtter med. Belønningen er oftest selve produktet. Hvis produktet er relativt dyrt, så er det vigtigt, at sørge for, at der stadig er rewards for “alle” – altså belønninger i begge ender af den økonomiske skala. Der er ganske mange potentielle backers, der måske ikke har råd/lyst til at købe dit produkt, men de kan stadig ønske at hjælpe dig godt på vej og de skal selvfølgelig med på mail-listen.

Læs “10 hurtige Q&A’s om donations crowdfunding/indsamlinger/charity/support”

Valg af rewards

Hvis vi antager, at du vil crowdfunde et fysisk produkt, så er det oplagt at lade produktet være én af dine rewards. Det er trods alt det du skal have solgt! Udover dit produkt, er det en god idé at have rewards, der er billige og nemme at producere. Lad os tage et eksempel. Du vil tilbyde en t-shirt til de backers, der betaler 25$. T-shirten skal produceres, pakkes og sendes. Desuden skal der svares skat af overskuddet og du skal måske også afregne moms. Det er ikke svært at se, at det meste af profitten ved en sådan reward hurtigt kan forsvinde og at du benytter uforholdsmæssigt meget tid på at få det realiseret. Sørg for at gennemtænke dette på forhånd! Udbyttet kan blive så småt, at det reelt ikke bidrager til udviklingen af dit projekt. Nedenfor illustreres analysen af materielle og immaterielle rewards samt ressourcekrævende og anskaffelige rewards.

Rewards

Udover fysiske rewards er der mange muligheder. Mange immaterielle rewards som f.eks. navns nævnelse i “Hall of Fame” på hjemmeside kan være billigt, hvis ikke gratis, at udføre. Dermed skaber de et større overskud til dit projekt og en mindre arbejdsbyrde. Dog kan de være sværere at sælge.

Anbefalingen herfra er at sørge for at have rewards i begge kategorier, men vær opmærksom på hvor meget du reelt får ud af dine materielle rewards.

Statistik om prisniveauer 

Eftersom Kickstarter og Indiegogo efterhånden har eksisteret i nogle år, så er det nu også muligt, at sige noget om hvilke beløb man bør inkludere og hvor effektive de er statistisk. Lad det være sagt med det samme. Du skal selvfølgelig tage udgangspunkt i dit produkt og din kampagne. Dit produkt skal prissættes, så det hænger sammen økonomisk, både for dig og dine kunder. Men der bør være rewards til “alle de andre”.

Indiegogo statistik

Indiegogo har foretaget en analyse af reward-prissætningen, hvor de har undersøgt hvilke prisniveauer, der er mest populære blandt backers samt hvilke niveauer der er mest profitable for projektet. De prisniveauer, der er undersøgt ses listet herunder:

1$, 5$, 10$, 20$, 25$, 50$, 100$, 200$, 250$, 500$ og 1000$

Overordnet set kan man sige, at de mest populære rewards blandt backers ligger i et niveau mellem 10-100$ – hele 86% af backers vælger at støtte i denne kategori. Højdespringeren er 25$ med hele 25%, der vælger denne løsning, desuden vælger hele 20% at støtte med 50$. Altså placerer næsten halvdelen af dine potentielle backers sig i denne kategori.

 

100$-reglen

25$ og 50$ er populære men ikke nødvendigvis de rewards, der “trækker læsset” forstået på den måde, at de ikke genererer den største omsætning. Ser vi på hvilket prisniveau, der generer størst omsætning, så udgør 100$ i gennemsnit hele 30% af det indsamlede beløb for alle Indiegogo-kampagner. Mest interessant er prisniveauet 25-1000$, hvor 91% af omsætningen genereres. Rådet herfra vil altså være at fokusere på at gøre rewards i niveauet 25-100$ meget attraktive. Her henter mange projekter over halvdelen af deres støttebeløb og backerne er mest tilbøjelige til at være med på dette niveau. En anden interessant oplysning er, at niveauet 500-1000$ står for 25% af det indsamlede beløb.

Indiegogo statistik 2

Ideer til dine rewards

Nøgleordet her er kreativitet – sørg for at finde på spændende og interessante rewards, det vil øge din succesrate! Overordnet er der to typer af rewards: materielle og immaterielle. Disse kan yderligere inddeles i følgende underkategorier:

Produkt

Limited edition produkt

Merchandise

Oplevelser

Personlig tak

Medindflydelse

Arrangementer

Hvad med updates?
updates-crowdfunding

Når din kampagne løber af stablen er der kun ét fokus – at skaffe så mange backers til dit projekt som overhovedet muligt.

 

Forbered indholdet

Meget af det indhold du planlægger at lægge på din kampagne undervejs, kan med fordel være lavet på forhånd. Det gælder f.eks. nyhedsstof, video, billeder og tekst eller nye rewards og ideer, som du ønsker at oplyse om undervejs i kampagnen. Du skal have en god grund til at holde kommunikationen kørende med dine backers og derfor behøver du ikke fortælle alt allerede første dag. Læg evt. en plan for hvornår diverse updateringer skal ud.

 

Updates

Når din kampagne er i gang, så er en af jeres vigtigste opgaver at kommunikere med jeres backers samt at skabe interesse hos potentielle backers. Derfor er det vigtigt, at kampagnen “lever”. Betragt denne del af kampagnen som en dagbog eller en blog. Det er her i viser jeres fremgang, udfordringer, resultater, milepæle mv. Del jeres succeser og inkluder gerne billeder, videoer mm. Bed om hjælp når i støder på problemer. Sørg for at indholdet er relevant og kommer i en jævn strøm. Det underbygger også opfattelsen af, at projektet skrider frem og at holdet bag er proaktivt. Du beder dine backers involvere sig i dit projekt samt at tro på din vision – giv dem noget igen!

Det kræver mange timer at holde en kampagne “aktiv”, afsæt den nødvendige tid – det er alfa og omega. Din kampagne vokser via aktivitet og delinger. Derfor er det vigtigt, at du sørger for at opretholde dette. I det øjeblik aktiviteten dør, så gør dit projekt med stor sandsynlighed det samme – og det skal undgås.

 

 

Stretch goals

Et “stretch goal” er et økonomisk mål, som ligger udover det oprindelige kampagnemål. Formålet med et stretch goal kan være at udvikle projektet yderligere. Der sættes tydelige mål, der kommunikerer hvad en ny beløbsstørrelse vil åbne af nye muligheder. Det kan være en god motivator for at få backers til at støtte med mere, få flere til at støtte eller få dine backers til at støtte mere end én gang. Tænk dig grundigt om – hvad skal dine stretch goals være? Skal de være med fra start, eller skal de tilføjes under kampagneforløbet? Husk igen at være realistisk og tænk over økonomien. Bidrager det forhøjede mål til din indtjening eller påfører det projektet uforholdsmæssigt meget arbejde i forhold til gevinsten?

Hvis du tilføjer et stretch goal under din kampagne, så er det vigtigt, at det ikke underkender det eksisterende resultat og at dit nye stretch goal ikke har til formål at ændre hele projektet eller produktet. Det vil betyde, at de backers der allerede har støttet dig måske føler sig vildledt. Dine backers skal holdes glade!

Stretch goals kan være ekstremt effektive og gavnlige for din kampagne. Det er blot vigtigt, at du tænker dig om, inden du træffer den beslutning.

Værktøjskasse

Når du skal skaffe backers til din crowdfundingkampagne, er det vigtigt at komme ud til så mange som muligt. Desværre er der efterhånden så meget “støj” på de sociale medier, at budskabet kan drukne. Medier som Facebook og Youtube er rigtig gode til at give populære posts/uploads meget synlighed, mens knap så populære får mindre synlighed. Det kræver ofte et stort netværk, nogle gode kanaler og et skarpt budskab at trænge igennem de sociale mediers rankliste og få mest mulig synlighed.

Et nyt værktøj ved navn Thunderclap kan dog vende dette til din fordel. Thunderclap er den første og største crowdspeaking platform. Thunderclap er de sociale mediers svar på crowdfunding, hvor du i stedet for at støtte med et kontant bidrag, støtter en sag ved at dele et budskab gennem din bruger på et socialt medie. Altså kan dit budskab deles gennem deres Facebook, Twitter eller Tumblr.

Tricket i Thunderclap er at ”bare” hundrede delinger kan give din kampagne enorm synlighed, og her kommer det smarte – budskabet bliver delt samtidig. Når dette sker “tænker” facebooks algoritme, at indholdet må være interessant, så opdateringen bliver ikke bare synlig for “Thunderclapperens” venner, men også deres venners venner. Netop på denne måde fik den danske Sitpack-kampagne en rækkevidde på 79.000 personer via blot 156 delinger.

Phonebloks – Antal delinger 979.241 – Rækkevidde 381.753.542

 

Voiceboard – Antal delinger 471 – Rækkevidde 304.804

 

Sitpack – Antal delinger 156 – Rækkevidde 79.077

Kommentarer og kundeservice
kommentar

Når kampagnen er i gang, så vil der komme spørgsmål og kommentarer. Det er vigtigt, at disse besvares – hver og én! Humor, ærlighed og svartid er nøgleord her.

Mange crowdfundere er blevet overraskede over den arbejdsbyrde dette kan udgøre. Hvis din kampagne opnår succes og bliver delt meget, så kan mængden af spørgsmål blive voldsom. Ser du et mønster i ofte stillede spørgsmål? Vær smart og udnyt FAQ-sektionen, besvar generelle spørgsmål og ofte stillede spørgsmål i din FAQ.

Svartiden er som nævnt vigtig. Beslut på forhånd hvilken svartid i ønsker at give og sørg for at der er tilstrækkelig arbejdskraft til at opfylde det mål. Hvad der er den helt rigtige svartid, er svært at sige, men tænk på, hvor hurtigt du selv ønsker/forventer svar. Rådet herfra er ikke mere end 5 timer (på nær når du sover).

 

Din helt nye kundeserviceafdeling!

Denne del af din crowdfundingkampagne kan betragtes som din (første) kundeserviceafdeling, men med et “offentligt twist”. Alle kan se spørgsmålene og dine svar. Derfor er det uhyre vigtigt, at du svarer åbent og ærligt. Du kan støde på mange spørgsmål, bekymringer og forbehold ved projektet og dets udførelse. Betragt det som oprigtig interesse og udnyt de inputs og nye synspunkter til din fordel. Bliver der stillet spørgsmål til et reelt problem eller udfordring, så svar ærligt. Forklar hvor alvorlig du betragter situationen og hvad du har gjort for at imødekomme den. Uærlige svar, eller negligering af problemer kan skabe en mistillid til dig og til projektet – dette kan vise sig at blive katastrofalt og kan ganske enkelt ikke betale sig.

 

Gør det sjovt

Kundeservice kan hurtigt blive en kedelig og til tider formel affære. Gør det sjovere for dig selv og backerne ved at bruge din humoristiske sans. Så føles opgaven ikke så tung og interaktionen kan blive bedre.

 

Hvad er god kundeservice?

Der kan skrives mangt og meget omkring hvad “god kundeservice” er. En tommelfingerregel er dog, at dine egne forventninger, til service og svartid andre steder, er en god rettesnor. Stol på din mavefornemmelse. Så rammer du sjældent helt forbi!