Crowdfunding rapport 2020

Markant fremgang på det danske crowdfunding marked i 2020.

2020 blev et travlt og godt år for dansk crowdfunding.

En markant stigning til ialt 370 mio kroner. Båret frem af, at vi nu (endelig) har fået gang i investerings crowdfunding (aktie crowdfunding / Equity crowdfunding), og ejendoms crowdfunding (real estate crowdfunding) vinder indpas.

Låne crowdfunding, erhvervslån, oplevede en lille tilbagegang i forretningsomfanget.

Det er stadigvæk brancher som Handel og Industri der står for mere end 50 % af alle lån i Danmark – og lidt over 60 % af alle lånene er under 500.000 kr.. 10 % er over 1 mill. kroner. Det største stigning findes i lån under 250.000 kr..

Langt de fleste lån ligger i rentespændet 0 – 9,99 % (+ rente) – og der er en tendens til at lånene får længere løbetid (4 år +).

Reward crowdfunding oplevede en stigning på mere end 10 mill. kroner, og det er stadigvæk i kategorierne Bøger, magsiner, udgivelser, film, video og musik der er mest aktivitet. Skarpt forfulgt at Spil og Produkt Design. Beløbmæssigt er Produkt Design den kategori (igen) har der er rejst fleste kroner.

Over 40 % af alle reward projekter rejser mindre end 25.000 kr., Cirka 50 % er over 50.000 kr. og en ganske lille del 250.000 kroner +.

Investerings crowdfunding er for første gang med i opgørelsen, og kommer ind med 60.000.000 kroner. Fordelt på 12 virksomheder. Alle (desværre) rejst på udenlandske platforme.

I år har vi valgt IKKE at medtage donations crowdfunding, da markedet er sløret – og der er ikke nogen DK platform at læne sig op af.

Ejendomscrowdfunding bidrager med 175.000.000 kroner i rapporter, under crowdlending, men altså udskilt i egen kategori.

Rapporten kan downloades her.

Spørgsmål kan rettes til Formand Michael Eis på +452396 0909 eller kontakt@danskcrowdfundingforening.dk

PM: Banker skal henvise til crowdfunding – ved afslag på lån

I Dansk Crowdfunding Forening har vi afgivet EU høringssvar i en sag vi selv var med til at starte – for mere end 5 år siden.

Med inspiration fra UK har vi forsøgt, at få sammen ordning i Danmark som i UK.

Ved afslag på lån i en bank, eller anden kreditgivende virksomhed, skal der henvises til andre muligheder, herunder crowdfunding.

På den måde vinder alle på sigt. Virksomheden, iværksætteren eller foreningen kan komme videre på trods af afslag, crowdfunding markedet styrkes og bankerne ‘vinder kunderne tilbage’ når de først har skaffet kapital fra crowdfunding.

Banker kan vende et lidt ‘kedeligt’ afslag til en ny – kapitaliseret – kunde, der efterspørger alle bankens andre produkter.

Det er en WIN situation for alle.

Vores høringssvar afspejler, at vi mener bankerne skal pålægges et henvisningskrav, ganske som i UK, da vi har forsøgt en frivillig ordning med Finans Danmark. Uden succes.

SMVdanmark er enig i vores høringssvar og er medunderskriver på vores pressemeddelelse.

Læs hele pressemeddelelsen her

Crowdfundingpuljen

Idag er en stor dag, og en vigtig dag.

I mere end 10 år er vi nogle få personer der har arbejdet med crowdfunding i Danmark – og idag er det så officielt : Crowdfunding er kommet på finansloven !

Regeringen, og alle partierne i Folketinget, har vedtaget at etablerer Crowdfundingpuljen – med en bevilling på 10.000.000 kr..

Pengene kan søges af eksisterende crowdfunding platforme – donations- og reward baseret platforme – til markedsføringsaktiviteter for at udbrede kendeskabet til crowdfunding i det ganske land.

En kæmpe håndsrækning, og ikke mindst blåstempling af vores arbejde.

Ikke mindst når det sker i erkendelse af, at crowdfunding er en vigtig del af finansieringsløsningen for danske iværksættere og SMV’er (små-og mellemstore virksomheder).

Ikke kun fordi der kan skaffes kapital med crowdfunding, men også fordi det er et godt redskab – lokalt og nationalt – til at skabe aktiviteter, og dermed sammenhængskraft. Folket står sammen, og går sammen om at skaffe finansiering til de gode idéer og initiativer. Uanset om det er som hjælp til iværksættere, virksomheder, foreninger, kulturen eller bare det gode initiativ.

Vi har i mange år kaldt det Andelsbevægelsen 2.0, og den er regeringen og Folketinget med på – crowdfundingpuljen er derfor nu en realitet.

Som formand for Dansk Crowdfunding Forening vil jeg gerne sige tak for anderkendelsen, og ikke mindst bevillingen, og så trækker vi i arbejdstøjet – og begynder at skabe muligheder for de danske iværksættere, og virksomheder. Skabe endnu flere virksomheder, arbejdspladser og lokal aktivitet. Som vi har gjort de sidste 10 år. Nu bare med regeringens og Folketinget i ryggen.

København den 30.09.2020
Michael Eis
Formand

(Pressemeddelse fra Erhvervsministeren)