Initial Coin Offerings (ICOér) og crowdfunding

ICOér får masser af mediedækning. Og alene i 2017 bliv der på verdensplan rejst knap 4 mia. $.
Er ICOér dermed fremtidens måde at rejse penge på til opstarts- og vækstvirksomheder? Eller er det en ny boble, der snart brister?
Lad os indledningsvis se på hvad begrebet ICO dækker over.
ICOér foregår på nettet og kapitalen rejses fra en bred kreds af investorer, der ikke på forhånd har kendskab til hananden. Dermed minder det utroligt meget om crowdfunding.
Ved en ICO knyttes der visse egenskaber til kryptovalutaen – og herved får vi en token, som er det investor modtager. Denne kan så enten have karakter af rettigheder til en fremtidig vare eller tjenesteydelse – eller en værdipapirlignende egenskab i form af en ejerandel i virksomheden.
Materialet, som investor præsenteres for er typisk et ”whitepaper” – og intet andet. Whitepaper kan sidestilles med en forretningsplan. Og ligesom der er masser af standardforretningsplaner på nettet er der tilsvarende standard ”whitepaper”- lige til at fylde ud. Kun sjældent har den virksomhed, der udbyder ICOén et produkt i markedet eller en prototype, der kan demonstreres.
Det positive ved ICOér er at der skabt en reel global kapitalfremskaffelsesmodel, som fungerer omkostningseffektivt på tværs af landegrænserne. Det kapitalmarked har vi ikke i dag for de små og mellemstore vækstvirksomheder. Blockchainen faciliterer den tillid der er nødvendig.
På den negative side ser vi, at der indtil nu har været tale om meget tidlige virksomheder – oftest er der ikke mere end en forretningsplan – eller i ICO sprog whitepapers. Al statistik viser at langt den overvejende del af disse virksomheder ikke overlever – uanset hvordan de har fået kapital – og hvorfor skulle det gå dem anderledes bare fordi kapitalfremskaffelsen foregår via en ICO ? Hertil kommer at investor får en token baseret på en kryptovaluta, hvis kursdannelse også er umådelig usikker og volatil. Så nu ganger vi risiko med risiko – det kan man karakterisere som risiko i anden potens. Og endelig foregår det i et ikke transparent og ureguleret miljø, hvor kun ganske få – og det er altså ikke den almindelige investor – har overblikket over hvad der foregår.
Dansk Crowdfunding Forening har som sådan ikke en holdning til ICOér og er derfor indifferente i forhold til om en virksomhed rejser kapital i DKK, euro, £, $ eller en kryptovaluta – forudsat at spillereglerne er ens for alle. Og helt centralt her er transparens og den beskyttelse investorerne har krav på – og som de i dag er sikret i de regulerede modeller. Dansk Crowdfunding Forening vil derfor hilse det velkomment at der etableres helt faste regulatoriske rammer for ICOér – ikke blot i Danmark men i hele EU.
Konklusionen bliver, at som virksomhed skal man være umådelig varsom med at lave en ICO. Man havner meget nemt i det regulerede finansielle system – men uden at have de fornødne tilladelser på plads.
Som investor skal man være klar over at dette som udgangspunkt er et ureguleret marked. Der er dermed ingen beskyttelse fra forbruger- og finansiel lovgivning. I tillæg er der tale om virksomheder med ekstremt høje risici – og endeligt er det hele bundet op på en kryptovaluta, som i sig selv indeholder en ekstrem risiko på værdien.
 
Indlægget er skrevet af bestyrelsesmedlem Søren Stenderup, CEO Crowdinvest.
For yderligere information kontakt Søren Stenderup på ss@crowdinvest.dk eller mobil +45 4247 6524
 

Iværksætterskibet invaderer Bornholm til Folkemøde

Årets største iværksætterscene på Folkemødet på Bornholm kommer sejlende direkte fra Nyhavn i København. Det er det gode skib Wotan, som i fire dage under Folkemødet bliver skueplads for det bedste danske iværksættere kan byde på, men også tager problemstillingerne op til diskussion med iværksættere, etablerede virksomheder, organisationsfolk og politikerne.
Det er Dansk Crowdfunding Forening, der i samarbejde med blandt andre Dansk Erhverv søsætter Iværksætterskibet, som ligger midt i Allinge Havn under årets Folkemøde. På Iværksætterskibet vil der blive diskuteret iværksætteri fra A-Z. Temaerne er mange blandt andet crowdfunding som den nye andelsbevægelse, fremtidens iværksættere, iværksætteres manglende sociale rettigheder og om bankerne er det næste ”Kodak moment”. Torsdag aften kan man møde det danske iværksættermiljø til en reception og søndag vil bornholmske iværksættere pitche deres forretningsideer.
”Iværksætteri og crowdfunding er kommet på alles læber, og vi vil gerne vise alt det bedste fra Danmarks iværksætterimiljøer frem på folkemødet. Der er dog stadig et godt stykke vej til at gøre Danmark til en iværksætternation, og derfor byder vi succesfulde iværksættere, etablerede virksomheder og politikerne op til dans og diskussion om, hvordan vi får skabt de bedste rammer for iværksætteri,” siger formand i Dansk Crowdfunding Forening Frederik Ploug Søgaard.
Det er Sigurd Schou Madsen, som er ansvarlig for iværksætterområdet i Dansk Erhverv, enig i;
”Dansk Erhvervs undersøgelser viser, at danskerne elsker iværksættere, men vi gider bare ikke selv være det. Det er for mig at se ikke udtryk for den stærke iværksætterkultur, der skal til for at møde fremtiden. Vi skal derfor sikre, at danskerne får et mere entreprenant mindset, hvor flere springer ud som iværksættere, flere får succes med deres iværksættereventyr og hvor medarbejdere kan være med at udvikle eksisterende virksomheder og organisationer.” 
Dansk Erhverv har netop lanceret deres nye Iværksætterpolitik, SÆT I VÆRK – Skab grobund for mere iværksætteri, som indeholder 19 forslag til, hvordan iværksætterområdet kan løfte i Danmark. https://t.co/4fIGNHvLRd
Læs meget mere om Iværksætterskibet på https://www.ivaerksaetterskibet.dk/
 
Pressekontakt:
Formand for Dansk Crowdfunding Forening, Frederik Ploug Søgaard, 28231523
Ansvarlig for iværksætterområdet i Dansk Erhverv, Sigurd Schou Madsen, 91373110

Coop tænder for alvor liv i Den Ny Andelsbevægelse

Dansk Crowdfunding Forening byder velkommen til Coop Crowdfunding. Nu blåstemples dansk crowdfunding af giganterne – et stort historisk skridt for branchens udvikling og professionalisering.
“Jeg er meget stolt over, at Dansk Crowdfunding Forening efter 3 års arbejde under kampagnen “Den Ny Andelsbevægelse” nu omsider er lykkedes med at inspirere til genvækkelsen af andelstanken, lige der hvor den faktisk har sine rødder: COOP Danmark A/S.“, siger Frederik Ploug Søgaard, bestyrelsesformand i Dansk Crowdfunding Forening.
Crowdfunding er inde i en modningsfase og flere og flere etablerede spillere får nu øjnene op for, hvordan crowdfunding, udover at være en alternativ finansieringsmodel, kan bruges til at trække kunderne helt tæt på og gøre dem til en del af udviklingen. Det skaber engagement, værdi og vækst,” sagde Sigurd Schou Madsen, Dansk Erhvervs erhvervspolitiske konsulent og bestyrelsesmedlem i Dansk Crowdfunding Forening, da han gæstede TV2 News i formiddags.
Initiativet er søsat i samarbejde med låne-crowdfundingplatformen, Lendino, der sidder i Dansk Crowdfunding Forenings bestyrelse.
Se hjemmesiden her:
https://crowdfunding.coop.dk
Læs nyhederne her:
http://www.dr.dk/nyheder/penge/coop-medlemmer-kan-sagtens-tabe-penge-paa-crowdfunding
http://finanswatch.dk/Finansnyt/Pengeinstitutter/article9478352.ece
http://nyheder.tv2.dk/business/2017-04-03-nyt-tilbud-i-brugsen-bliv-medejer-af-thise-mejeri-og-faa-3-procent-i-rente
http://www.bt.dk/erhverv/coop-paa-vej-med-helt-nyt-koncept-tilbyder-kunder-ny-mulighed
http://www.business.dk/vaekst/coop-etablerer-nyt-crowdfundingsystem-og-renten-er-hoej-hvis-du-satser?referrer=RSS
http://www.business.dk/vaekst/coop-etablerer-nyt-crowdfundingsystem-og-renten-er-hoej-hvis-du-satser?referrer=RSS
https://www.sambla.dk/laan-penge/

Historiske alliancer: 3 markante profiler går med i foreningen

Som et led i foreningens professionalisering byder vi varmt velkommen til:

  • Michael Bak, direktør for iværksætterbevægelsen #CPHFTW og nyt bestyrelsesmedlem
  • Henrik Vad, direktør for låne-crowdfundingplatformen, Flexfunding og nyt bestyrelsesmedlem
  • Carsten Collin, statsautoriseret revisor hos Beierholm, kendt for sine 20 år som direktør for Danmarks største erhvervspris, E&Y Entrepreneur of the Year og har flere års erfaring med foreninger. Nu indvalgt som foreningens officielle revisor.

Med disse nye kræfter ombord, håber vi, at kunne skabe endnu bedre rammer for vores medlemmer. Indvalgene skete under foreningens ordinære generalforsamling 30. marts.

Crowdfunding i Folketinget

Foranlediget af Alternativet kom crowdfunding på Folketingets dagsorden for første gang siden 9. april 2014. Danmarks investorkultur er hårdt prøvet, bl.a. fordi vi har verdens højeste kapitalbeskatning og vores iværksættervirksomheder er dem, der rammes hårdest. Derfor kan det gavne, at tilbyde skattefradrag for investering i unge virksomheder. Men den idé er regeringen skeptisk over for. De mener, at det er konkurrenceforvridende at begunstige iværksættervirksomheder skattemæssigt og samtidig er det svært at afgrænse, hvornår man er iværksættervirksomhed og hvornår man ikke er.
Hvis vi sad med inde i Folketingssalen, ville svaret her fra lyde: Vi behøver ikke opfinde den dybe tallerken selv. De har løst den i England med det såkaldte Seed Enterprise Investment Scheme (SEIS) allerede i 2012, så selvfølgelig kan vi også løse den her. Læs mere om SEIS her.
Læs eller gense behandling af: