Bestyrelsen

 

DCF’s bestyrelse har til formål at repræsentere og varetage DCF-medlemmernes interesser. Bestyrelsen består af 12 medlemmer, der er professionelt beskæftiget indenfor venture kapital, business angels, iværksætteri, jura, politik, crowdfunding-platforme og ikke mindst lokallivet. Sammen skal bestyrelsen udgøre det stærktest mulige fundament for “Den Ny Andelsbevægelse” og den gradvise professionalisering af crowdfundingbranchen. Den samlede bestyrelse søger at skabe gode rammevilkår og et sundt crowdfundingmiljø i Danmark.