Backers

Start med det nære netværk

Backers er de der vælger at støtte dit projekt. De kan komme fra hele verden, men det er vigtigt, at du gør dig bevidst om at dit/jeres nære netværk sandsynligvis vil være motoren i forhold til at skaffe funding. Især i den indledende fase. Du bør så vidt muligt aktivere hele dit netværk, dvs. venner, familie, professionelle relationer – nuværende som tidligere. Da dette er mennesker du kender, så vil du ofte også have en idé om, hvor meget støtte du kan forvente fra disse.

 

Aktivér interessegrupper

Du bør overveje, hvor du i øvrigt kan skabe interesse omkring dit projekt. Der findes mange foreninger, fora, interesseorganisationer mm. på nettet – så det har aldrig været lettere at komme i kontakt med medlemmerne og det er absolut en mulighed, du ikke bør overse. Du kan f.eks. starte med medlemmerne af Dansk Crowdfunding Forening. Folk der er aktive sådanne steder er ofte meget engagerede og kan måske blive nogle af dine største støttere (næst efter venner og familie).

 

Opbyg medieliste, start pre-kampagnen og optimér dine chancer

Crowdfunding-kampagnen starter ikke når du har trykket på launch-knappen. Den bør i princippet starte flere måneder før, dit projekt går live. Vi anbefaler, at du opbygger en medieliste f.eks. i Google Spreadsheet (så det kan deles og redigeres af dit launch team) og registrerer relevante blogs, medier, pressekontakter, netværk, fora, twitter-profiler, facebook grupper og sider, meningsdannere, influencers mv. Mindst én person bør være PR, promotion og medieansvarlig og stå for “press kit”, presse-underside, kontakt, opfølgning og opdatering af medieliste frem til det store lanceringsøjeblik.

 

PR-agenter

Det kan være svært og tidskrævende som ene mand at lave grundigt PR og mediearbejde på vedensplan. Som alternativ eller supplement til den centraliserede PR-indsats kan man vælge at outsource dele af PR-arbejdet til lokale PR-agenter. Disse får ansvar for at udarbejde medielister indenfor netop deres land: Frankrig, Italien, Spanien, Kina, USA, Mellemøsten osv. De belønnes med en aftalt procentdel af det salg, der genereres lige netop indenfor deres afgrænsede område. Bruger du Kickstarter, kan du se, hvilke lande pengene kommer fra. Agent-strategien blev bl.a. benyttet af den danske kampagne Icebreaker.

 

Opbyg pre-køberliste og start med et brag

Det er vigtigt, at du beder dit netværk om at være aktive og støtte dig helt fra begyndelsen. Hav en mailliste klar med personer, som har indvilget i at gå ind på din profil og støtte i det øjeblik, din kampagne er live. Deres belønning kan være, at de får nyheden som de første og dermed har chancen for at få dit produkt til den laveste pris.

En kampagne med god opbakning fra start, har ofte en større tiltrækningskraft og større chancer for at nå i mål. Vi vil jo alle gerne være en del af en succes. Desuden har det den effekt, at hvis andre er med, så kan ideen ikke være helt tosset. Hvis ingen er med, så må der være noget galt.

 

Fasthold dine backers

Det kan ske at dine støttere, vælger at ombestemme sig og trække deres støtte tilbage undervejs i kampagnen. Når først du har modtaget støtte fra en person, så er dit arbejde ikke nødvendigvis overstået. Interaktionen med dine backers er enormt vigtig. De vil gerne holdes informeret omkring projektet og gerne have svar på de spørgsmål, der måtte opstå – positive som negative. Det kan du læse mere om i de relevante afsnit kommenterer og updates.

 

Gear dine backers

Når dine backers allerede har besluttet at bakke op om dit projekt, så har de taget en beslutning om at støtte dig økonomisk og er forhåbentligt så glade for din idé, at de meget gerne ser den gennemført. Deres villighed til at betale blot en lille smule ekstra for at få projektet gennemført, er langt større end udefrakommende/nye, der først skal overbevises og derefter tage en købsbeslutning. Dine backers har allerede været igennem denne process!
Dette betyder ikke, at du skal fokusere al din energi på de eksisterende. De skal ikke føle, at du forsøger at vride dem for penge! Gennem hele din kampagne skal du fokusere på at skaffe nye backers. Men de eksisterende kan med fordel “genaktiveres”, hvis det ser ud til, at du risikerer at “snuble på målstregen”.

Forstå fundingcyklussen

 

En crowdfunding-kampagnes forløb af 30-60 dage kan i grove træk deles op i 3 hovedfaser: lanceringsfasen, mellemvejen og ende-fasen. I hver fase er din kampagne påvirkelig overfor nogle markedseffekter.

 

Funding cycle

Tilskuer-effekten

I crowdfunding-kampagnens indledende fase er du oppe imod ”tilskuer-effekten” dvs. tendensen til at den enkelte backer ser din kampagne an og følger de andre backers træk, før man selv tør gøre noget. Når alle først vil reagere, når de andre gør, så sker der intet. Dette er en klassisk spilteoretisk problemstilling, der kan modvirkes ved at give dine første støttere en belønning, rabat eller ”early bird premium” for at turde, kaste sig ind i kampen som de første.

 

“Golden Gate Bridge”-effekten

Fundingcyklussen er kendetegnet ved dens to ”support-søjler”. Der er et højt antal supportere i starten og et højt antal supportere i slutningen, mens mellemvejen kan være et langt sejt træk. Det er i mellemfasen at fårene bliver skilt fra bukkene og sandheden om dit projekts eksistensberettigelse og markedsvalidering kommer til udtryk.

 

Primært og sekundært netværk

Efter den indledende fase, hvor du har høstet alt hvad der høstes kan fra dit/jeres primære netværk bestående af familie, venner, kollegaer (typisk 30-50.000 kr.) og når nyheds-effekten er gået af ballonen og du er ved at spille dine sidste kort overfor mediekanalerne – hvad så? Enten ”flat-liner” din fundingkurve hele vejen frem til slutspurten eller også begynder kampagnen at få sit eget liv, hvor ordrerne lige så forsigtigt tikker ind fra nær og fjern.

 

1/3-reglen

Man kan i grove træk tegne en tendens op, hvor den første tredjedel af pengene kommer fra dit primære netværk, den næste tredjedel kommer fra dit netværks netværk og den sidste tredjedel kommer fra platformens netværk.

 

Deadline-effekten

Har din kampagne succes og er dit ”gode tilbud” dermed ved at munde ud, så kan der nemt opstå “rush-hour” i de sidste dage og timer op til kampagnens afslutning. Der kan være en stor del af crowden, som har fulgt din kampagne og ventet med at købe og lige skal nå med, før vinduet lukker. Fuldstændig som i biografen, hvor billetsalget stiger kraftigt i sidste øjeblik.