Analyse

 

Det danske crowdfunding marked
anno 2016

 

Vækstfonden og Dansk Crowdfunding Forening har i samarbejde gennemført den første kortlægning af det danske crowdfunding marked nogensinde. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til alle de platforme, der har bidraget med data og input til analysen.

Formålet med analysen er, at kortlægge hvor meget kapital danske virksomheder og privatpersoner har rejst via crowdfunding. Fokus er på aktiviteten på de danske platforme samt danske projekter, der har rejst kapital på enten Kickstarter eller Indiegogo.